Aamuset: Turun lukioissa saa ensi syksystä alkaen käyttää omaa laitetta

Ensi syksystä alkaen Turun lukiolaiset saavat käyttää oppitunneilla omia päätelaitteita opiskeluun. Tämä tarkoittaa sulautuvan oppimisen teorian näkökulmasta sitä, että:

  • yhteys verkkoon avaa uusia mahdollisuuksia tiedonhakuun ja oppimisympäristöistä tulee avoimempia

Tämä muuttaa oppimisen luonnetta siten, että oppikirjat eivät enää edusta sitä ”ainoaa oikeaa” tietoa joka varmistaa valtakunnallisten opetussuunnitelmien täyttymisen. Huomataan, että tietoa löytyy muualtakin. Tämä tuo mukanaan haasteita lähdekritiikkiin ja verkosta saadun tiedon arviointiin, mikä taas aktivoi opiskelijoiden analysointi- ja arviointi -taitoja, joiden aktiivinen käyttäminen on korkealaatuista oppimista.

  • opetukseen on aikaisempaa helpompaa sisällyttää erilaisia TVT-resursseja, kuten esim. animaatioita, videoita, kuvapankkeja ja simulaatioita

Yhteys verkkoon mahdollistaa verkkoresurssien hyödyntämisen, joka avaa lukemattomia mahdollisuuksia, mutta tuo samalla haasteita esim. tekijänoikeusasioiden hallitsemiseen.

Lisäksi TVT-laitteiden hyödyntäminen opetuksessa tuo uusia mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen, sosiaalisen vuorovaikutuksen järjestämiseen, oppiaineiden väliseen integraatioon, yhteisölliseen tiedonrakentamiseen ja ongelmanratkaisuun, tiedon käsittelyyn, prosessoimiseen, raportointiin, varastointii ja esittämiseen. Kaikki tämä on ensi syksynä opiskelijoiden taskuissa ja repuissa, mikä varmasti tuo uusia haasteita TVT-laitteiden ylläpidon näkökulmasta.

e-Oppi Oy kannustaa Turkua ja muita kuntia tässä ennakkoluulottomassa ajattelussa. Opettajien kannattaa aloittaa rohkeasti, mutta maltillisesti. TVT:n kanssa pieni ja yksinkertainen on arvokasta ja oppimista tukevaa.

e-Oppi Oy tarjoaa ensi syksynä asiakkaileen web-pohjaisen tukiportaalin TVT-laitteiden ylläpitoon ja yleiseen neuvontaan. Tuemme opettajia opettamisessa, opiskelijoita oppimisessa ja oppilaitoksia opetuksen järjestämisessä. Olemme mm. aloittaneet sähköisten kokeiden testaamisen, mikä on välttämätöntä, kun tietokoneavusteiset yo-kokeet ovat jo näköpiirissä.

Aamuset-lehden jutussa mainittiin myös e-Opin kustantama Suomen ensimmäinen iPad-oppikirja Symbioosi 1 (Tarkiainen & Mutanen, 2012). e-Opin kustantamat muut tuotteet ovat ns. päätelaiteriippumattomia, eli ne toimivat mm. älypuhelimilla, tableteilla ja läppäreillä.

Lue koko juttu täältä.
Julkaistu (Muokattu 12.9.2013)
Kategoria(t): Yleinen