Alakoulu

Tarjoamme alakouluun uuden opetussuunnitelman mukaiset digitaaliset oppikirjat ympäristöoppiin vuosiluokille 3–6, matematiikkaan vuosiluokille 3–6, ruotsiin ja musiikkiin. Alakoulun ympäristöopin oppikirjoista on olemassa myös laadukas perinteinen paperikirja, jota myydään yhdessä digikirjan kanssa ja erikseen.

Alakoulun ympäristöoppi -sarja on syntynyt kokeneiden luonnontieteiden oppikirjailijoiden yhteistuotantona. Se kattaa laadukkaan oppimateriaalin, monipuolisia tehtävistöjä ja haastaa oppilaita kokeellisuuteen. Digikirja on yhdistettävissä myös painettuun kirjaan.

Alakoulun matematiikka -sarjan digikirjat muuttavat matematiikan opetuksen keinoja. Digikirjassa tehtävien tekeminen on hauskaa ja harjoittelu sujuu kuin huomaamatta. Teorian ymmärtämiseen on tarjolla myös videoita, jolloin asioihin voi palata helposti omalla ajalla ja omassa tahdissa.

Muusa on digitaalinen oppikirja alakoulun musiikin opetukseen kokeneelta muusikolta ja musiikin opettajalta. Se sisältää luokka-asteiden 3–6 oppilaille laajan kokonaisuuden musiikin teoriaa ja historiaa. Tämä poikkeuksellinen tarjonta on nyt jokaisen musiikkia opettavan luokanopettajan ulottuvilla.

Min Grej 1 on digikirja alakoulun ruotsin opetukseen kokeneilta kielten opettajilta. Kokonaisuus sisältää laadukkaan tekstikirjan materiaalit äänitallenteineen ja vuorovaikutteisen tehtävistön. Oppilas voi kuunnella äänitallenteita silloin, kun parhaiten sopii ja harjoitella tekemällä samojakin tehtäviä useita kertoja. Digikirja korjaa ja antaa välittömän palautteen.