Yläkoulu

Tarjoamme yläkouluun yli 35 oppimateriaalia. Tarjontamme kattaa täydet oppimateriaalit pakollisiin oppiaineisiin biologiassa, maantieteessä, fysiikassa, kemiassa, uskonnossa, historiassa, yhteiskuntaopissa, kotitaloudessa, opinto-ohjauksessa, ruotsissa ja englannissa. Kaikkiin digikirjoihimme sisältyy sekä tekstikirja että tehtävistö. Mahdolliset opettajamateriaalit ovat opettajalle ilmaisia.

Tuotepaketit yläkouluun

Tuotteitamme on paketoitu edullisiin tuotepaketteihin. Kaikkia tuotteitamme voi ostaa myös yksittäin. Luokkasopimukset ovat edullisin tapa saada kaikki digikirjamme koko koulun oppilaiden käyttöön. Huomioithan, että muutamista kirjoista on saatavilla useamman vuoden lisenssit.

eBiologia-sarja on upeita kuvia ja monipuolisesti mediaa hyödyntävä digitaalinen biologian kirjasarja kokeneilta oppikirjailijoilta. Materiaali on suunniteltu yhteisölliseksi ja oppilaita aktivoivaksi. Rakenna vaikka luokan digikasvio yhdessä oppilaiden kanssa suoraan kirjaan.

Kauan toivottu englannin digikirjasarja on totta. eStories-sarja rohkaisee ja opettaa oppilaita käyttämään englannin kieltä käytännön tilanteissa. Portfoliotehtävät innostavat keksimään ja luomaan uutta. Tehtävien monipuolisuus, pelillisyys ja innostaminen ovat teoksen tunnusmerkkejä. eStories-oppikirjatiimin mielestä kielen oppimisen tulee ennen kaikkea olla hauskaa!

Spektri tuo yläkoulun fysiikan oppisisällöt digitaaliseen muotoon. Kirjoissa on runsaasti havainnollisia videoita ja interaktiivisia sovelluksia, joiden avulla oppilas voi itse tutustua fysiikan lainalaisuuksiin. Tämä digikirja myös lähestyy aihepiirejään kokeellisuuden ja demonstraatioiden näkökulmasta.

Vihreän kemian keskeisiä teemoja ovat ilmakehä, ruoka ja vesi. Pedagogiseksi lähestymistavaksi on valittu kemian kokeellinen työskentely, joka ohjaa ihmettelemään ja innostumaan. Kirjassa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, kuten animaatioita, pelejä, videoita ja simulaatioita. Tehtävät ovat innostavia ja kannustavat ajattelemaan. Vihreän kemian kanssa kemian oppiminen on todellakin kivaa.

Nauti Arjesta on havainnollinen ja kattava teos seitsemännen luokan kotitalousopetukseen. Suomen ensimmäinen digitaalinen kotitalouskirja sisältää satoja reseptejä ja kymmeniä kuvasarjoja, joiden avulla opetusta on helppo havainnollistaa.

Digitaalinen kuvataiteen lisämateriaali perusopetuksen 7.–9.-luokille. Kustannettu yhteistyössä Etäkoulu Kulkurin kanssa.

eMaantieto-sarja uudistaa maantieteen opetusta viemällä oppilaat moderniin maantieteen tietoympäristöön. Sarja hyödyntää monipuolisesti verkossa toimivia karttoja, vuorovaikutteisia kuvia sekä videoita, mikä tekee materiaalista havainnollisen, innostavan ja helposti omaksuttavan.

e-Opin kustantama Yläkoulun eMatematiikka 7 on Avoin matematiikka -sarjan laadukkaista oppimateriaaleista toimitettu teos matematiikan opetuksen lisämateriaaliksi.

e-Opin musiikin tarjonnassa on kaksi aineistoa: eMusiikki-lisämateriaali ja Muusa Matka musiikkiin -digikirja. eMusiikissa opitaan musiikillisten tietojen lisäksi myös soittamista. Muusa on kattava musiikin teoria 1 -tietopaketti, joka sisältää katsauksen myös taiteen historiaan.

Ohjelmointia matematiikkaan -sarja johdattaa yläkoululaiset ohjelmoinnin pariin hyödyntäen samalla matematiikan opintojen ajankohtaisia aihepiirejä teemoissaan.

Oppilaanohjauksen digikirja yläkouluun on kattava teos oppilaanohjauksen pääsisällöistä, mutta samalla tukiranka oppilaan omaehtoiselle työskentelylle ja sisällön tuottamiselle.

Min Grej on alakoulusta yläkouluun yltävä B-ruotsin kirjasarja, jonka kirjailijoina on kokeneet kielten opettajat.

e-Oppi julkaisi vuoden 2018 kesällä pitkään kaivatun erityisesti yläkoulun valmistavaan opetukseen suunnitellun suomi toisena kielenä -materiaalin Valoa. Sen tarkoituksena on tuoda raikas näkökulma nuorille suomen kielen oppimiseen.

Digitaalista lisämateriaalia terveystiedon opetukseen.

eTekstiilityö on tekstiilityön digitaalinen lisämateriaali perusopetuksen luokille 7–9.

Kirjasarjan nimen mukaisesti oppilas tarkastelee uskontoa, etiikkaa ja elämänkysymyksiä teemalla lähimmäinen, tavoitteenaan ymmärtää kaikkien ihmisten olevan yhtä ihmiskuntaa maapallolla – sukupuoleen, rotuun, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta.

Yläkoulun yhteiskuntaopin digikirja vie lukijansa tutkimaan suomalaista yhteiskuntaa ja siinä vaikuttavia ilmiöitä. Kirjan avulla tutuiksi tulevat yhteiskunnan perusyksiköt ja -rakenteet, taloudellinen toiminta sekä vallankäyttö. Näiden kaikkien asioiden tarkastelu lähtee liikkeelle ihmisen toiminnasta.