e-Opille Järkivihreä kunniakirja

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Timo Lindvall ja toimialapäällikkö Juha Pirkkamaa myönsivät maailman ympäristöpäivänä 5.6.2013 e-Opille  Järkivihreän kunniakirjan. Tunnustuksen vastaanotti e-Opin toimitusjohtaja Simo Veistola.

Kunniakirja myönnettiin e-Opille kestävän kehityksen ja järkivihreiden toimintojen huomioimisesta osana kustannusalan yritystoimintaa.

Kunniakirjan myöntöjuhlallisuuksia. Kuvassa vasemmalta oikealle: e-Opin toimitusjohtaja Simo Veistola, Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Timo Lindvall ja toimialapäällikkö Juha Pirkkamaa. Kuva: Heidi Cavén.
Kunniakirjan vastaanottojuhlallisuuksia. Kuvassa vasemmalta oikealle: e-Opin toimitusjohtaja Simo Veistola, Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Timo Lindvall ja toimialapäällikkö Juha Pirkkamaa. Kuva: Heidi Cavén.

Mikä on Järkivihreä kunniakirja?

Järkivihreys on Forssan seudun elinkeinostrategian mukaista toimintaa, joka ottaa huomioon ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Kestävään kehitykseen sisältyy ekologinen, taloudellinen sekä kulttuurinen ja sosiaalinen ulottuvuus.

Järkivihreitä toimintoja ovat muun muassa:

  • energian ja materiaalien käytön vähentäminen
  • uusiutuvan energian ja kierrätysmateriaalien käytön lisääminen
  • luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävät toimenpiteet
  • energian ja materiaalien käyttöä korvaavat uudet tekniset ratkaisut
  • paikallista kulttuuriperintöä elävöittävät toimenpiteet
  • työntekijöiden osallistuvuutta, vaikutusmahdollisuuksia, hyvinvointia, turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisäävät toimenpiteet
  • syrjinnän ja syrjäytymisen ehkäisy.

Lisätietoa: http://www.brightgreen.fi/kunniakirjat.

Miten järkivihreys näkyy e-Opin arjessa?

e-Oppi on ensimmäinen suomalainen oppikirjakustantamo, joka keskittyy pelkästään digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen. Energiaan, kestävään kehitykseen ja kierrätykseen liittyviä kustannusratkaisuja pohditaan e-Opissa siis päivittäin. e-Opin alkutaival onkin vaatinut poikkeuksellisen vihreää selkärankaa, sillä yritys ei ole antanut periksi vihreästä kustannuslinjastaan. e-Opin kustannusohjelmassa on pelkästään sähköisiä oppimateriaalituotteita, vaikka suomalaisten koulujen valmiudet siirtyä kokonaisvaltaiseen e-oppimiseen ovat suurelta osin vielä alkutekijöissä. Lyhyen tähtäimen pikarikastumisen sijaan, e-Oppi Oy on valinnut pitkäjänteisen koko opetusalaa muuttavan kustannusstrategian.

Toinen iso järkivihreä toiminto e-Opissa on yrityksen asiakaspalvelufilosofia. e-Opin asiakaspalvelu pohjautuu koulujen, opettajien ja oppijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. e-Oppi kuuntelee asiakkaidensa tarpeita, kehittää niitä tukevia palveluita ja tarjoaa opetuksen ja oppimisen tueksi jatkuvaa ylläpitoa ja laadukasta koulutusta. e-Oppi panostaa sekä tekniseen että teoreettiseen hyvinvointiin.

Kiitokset

Me e-Oppilaiset kiitämme Forssan seutukuntaa Järkivihreä kunniakirjasta. Tämä on meille suuri kunnia. Kiitos. 

– e-Oppilaiset