e-Oppi ITK:ssa

e-Opin väki osallistui 11-12.3.2013 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssiin. 

Tiedoksi niille, jotka eivät ennestään tunne ITK:ta. ITK on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi, joka järjestetään vuosittain Hämeenlinnassa. ITK kerää saman katon alle opetusalan TVT-aktiivit, oppilaitokset ja erilaiset kaupalliset toimijat, joihin e-Oppikin sähköisen oppimateriaalin kustannustalona kuuluu.

ITK ei ole tieteellinen konferenssi, vaikka sinne lähetetyt esitykset käyvätkin läpi vertaisarviointijärjestelmän. Esityksissä ei esitellä tutkimuksia vaan erilaisia käytännön opetuskokeiluja, projekteja ja hankkeita sekä niistä saatuja kokemuksia, jotka palvelevatkin konferenssivieraita paremmin kuin tieteellisten tutkimusten tykitys. Tämän vuoden teemana oli tulevaisuus pelissä, joka e-Opin kannalta konkretisoitui

  • e-Opin ja Peda.netin yhteisposteriin ja
  • Oppikirja uusiksi teemaseminaariin.

Näiden lisäksi e-Opin työntekijöitä saattoi tavata yhteistyökumppaniemme Peda.netin ja OnEdun ständeillä.

Oppikirja uusiksi -seminaarin konsepti oli seuraavanlainen:

  1. Kustannusalan avoimet ja kaupalliset toimijat sekä eri sidosryhmät istutettiin pöytiin ympäri suurta seminaarisalia.
  2. Seminaarin järjestäjä Sometu-verkosto veti lyhyen alustuksen alan kehittymisen mahdollisuuksista ja haasteista.
  3. Seuraavaksi tapahtumaan osallistuneet konferenssivieraat istutettiin eri toimijoiden pöytiin. Pöydissä tehtiin yhteisöllistä tiedonrakennusta siitä, millainen tulevaisuuden oppikirja voisi olla ja millaisiin haasteisiin sen tulisi vastata.
  4. Vieraat eivät pysyneet koko ajan samassa pöydässä, vaan he kiersivät juttelemassa eri toimijoiden kanssa seuraavan 1,5 tunnin ajan.
  5. Keskustelut dokumentoitiin muistilapuille, jotka ryhmiteltiin luokkiin laadullisen sisällönanalyysin metodein.
  6. Lopuksi data palautettiin Sometu-verkoston edustajille.

e-Opin mielestä seminaari oli onnistunut. Keskustelu oli laadukasta sekä kriittistä ja mikä parasta:

Konferenssivieraiden näkemykset parhaasta mahdollisesta tulevaisuuden oppikirjasta vastasivat lähes täydellisesti e-Opin sähköisiä oppimateriaaleja. e-Oppi on ainoa toimija, joka tuo markkinoille vuorovaikutteisia ja muokattavia oppimateriaaleja, jotka tukevat parhaiten modernia oppimiskäsitystä ja elinikäistä oppimista.

Tutustu e-Opin oppimateriaaleihin täältä.

e-Opin väki kiittää seminaarin järjestäjiä ja mukana olleita! Odotamme mielenkiinnolla millaisia koonteja Sometu-verkosto julkaisee saadusta datasta. Kiitämme myös koko ITK:ta. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Juhliakin saatiin, kun osallistuimme OnEdu-koulujen ja yhteistyötahojen yhteiseen iltatilaisuuteen torstai-iltana. Tulemme uudestaan ensi vuonna.

e-oppi-sometussa

Julkaistu (Muokattu 7.2.2020)
Kategoria(t): Yleinen