e-Oppi ja Active Learning Alliance esittelevät tulevaisuuden kestävän oppimisympäristön

Torstai 12-16:30

12:30 – 13:00      Digiloikka 2020 – Toimiva oppiympäristö 

DigiLoikka 2020 – Toimiva oppiympäristö luo selkeän ja kestävän käsitteen oppilaitosten ympäristölle sekä eri tarpeiden ratkaisuille. Kestävän kehityksen mukaisella tavalla malli vastaa osa-alueittain kehitykseen eikä malli rakenna riippuvuuksia. Kunnat ja oppilaitokset voivat mallin avulla luoda selkeän ja jäsennellyn tavan ottaa uusia tapoja käyttöön hallitusti ja yhteensopivasti. DigiLoikka 2020  -kokonaisuuden tuottaa Active Learning Alliance joka varmistaa sen, että osat toimivat yhteen ja käyttöönotot sekä osaaminen on halutulla tasolla. DigiLoikka – 2020 mullistava ajattelumalli fyysisestä ja sähköisestä –palveluympäristöstä sekä näiden tarpeet käyttäjiä kohtaan tuo ensimmäistä kertaa helpon mallin joka tukee kestävää ja suurellakin ryhmällä tehtävää opetuksen kehitystä.  DigiLoikka 2020 on myös johdon työkalu tarjoten selkeän kehittämismallin joka varmistaa osaamisen sekä käyttäjätyytyväisyyden.

13:00 – 13:30      Fyysinen ympäristö

DigiLoikka 2020 Fyysinen ympäristö tarkoittaa niitä tiloja joissa opetusta suoritetaan joko pidempiaikaisesti tai väliaikaisesti. Fyysisillä tiloilta odotetaan joustavuutta sekä kestävää kehitystä. Opettajien sekä oppijoiden on helppo oppia ja ymmärtää tilojen eri mahdollisuudet sekä myös rajoitteet. Toimivuus ja käytön helppous on yksi ehdottomia vaatimuksia. DigiLoikka 2020 varmistaa, ettei turhaa aikaa kulu laitteiden säätämiseen sekä myös laskee kustannuksia huomattavasti. Malli mahdollistaa myös sen, että laitteiden liikuteltavuus ja mukautuvuus muuttuneisiin vaatimuksiin on paras mahdollinen.

13:30 – 14:00      Sähköinen ympäristö  

DigiLoikka 2020 Sähköinen ympäristö on paikka, jossa luodaan opetuksen palvelulliset edellytykset. Ympäristö on jäsennelty ja vastaa nykyisiin tarpeisiin kuten opetuksen pelillistäminen, arviointi, interaktiivinen ja sähköinen materiaali. Kun ymmärretään tarpeet, voidaan helpolla tavalla ottaa palveluita käyttöön joka yhdessä tai porrastetusti. Yhdessä palvelut tuottavat kiinteän kokonaisuuden joka on helppo omaksua ja käyttää oppilaitokset sekä omilla laitteilla. Sähköinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuden luoda oppimista paikkariippumattomasti ja vapauttaa näin resursseja ja tukee kestävää kehitystä.

14:00 – 14:30      Digiloikka 2020 – Toimiva oppiympäristö

14:30 – 15:00      Fyysinen ympäristö

15:00 – 15:30      Sähköinen ympäristö

Perjantai 10-15:30

11:00 – 11:30      Digiloikka 2020 – Toimiva oppiympäristö

11:30 – 12:00      Fyysinen ympäristö

12:00 – 12:30      Sähköinen ympäristö

12:30 – 13:00      Digiloikka 2020 – Toimiva oppiympäristö

13:00 – 13:30      Fyysinen ympäristö

13:30 – 14:00      Sähköinen ympäristö

netforum2017_banneri_netopettaja_970x120px

Julkaistu (Muokattu 15.11.2016)
Kategoria(t): Yleinen