Opetusharjoittelijan päivä e-Opissa: Kokemuksia Educasta

Suoritin aineenopettajaopintojeni soveltavan harjoitteluni e-Oppi Oy:ssä. Harjoitteluni koostui e-Opin oppikirjoihin liitettävien sähköisten kokeiden kehittämisestä ja e-oppimateriaalien tuotantoprosessiin tutustumisesta. Harjoittelun lopuksi pääsin vielä tutustumaan opetusalan uudistumiseen Educa 2014 -messuilla. Päivästä jäi käteen lehtisten, karkkien ja messutavaroiden lisäksi kolme suurempaa teemaa: opetuksen ja oppimisen innostaminen, opetuksen tulevaisuus sekä sähköisten oppikirjojen ja -materiaalien kenttä.

educa

Opetuksen ja oppimisen innostaminen

Educa_HP_ParviainenInnostusta opetukseen ja oppimiseen tuotiin erityisesti esille kahdella ensimmäisenä kuuntelemallani luennolla: Duudsoneiden HP Parviaisen sekä Stella Polaris –improvisaatioteatterin esiintymisissä. HP kertoi omansa sekä Duudsonien elämäntarinan Tieto-lavalla korostaen erityisesti unelmien tavoittelua sekä rankkaa työtä niiden toteuttamiseksi. Samalla hän avasi Duudsonien perusajatuksia, jotka kumma kyllä eivät olleet pelkät temppuilu ja jekuttelu, vaan ystävyys, luovuus, toisten kannustaminen ja rohkaiseminen. Parviainen myös muistutti opettajia olemaan herkkiä kiusaamisen havaitsemisessa, sillä kiusaaminen on usein vaikeasti havaittavissa, mutta samalla se jättää jäljet pitkäksi aikaa. Jekuttelua hän taas suositteli yhteishengen ja innostamisen vuoksi, sillä se on vastavuoroista ja parhaille jekuille nauravat kaikki.

Improvisaatioteatteri Stella Polaris eli Sari Siikander sekä Tobias Zilliacus pohjasivat luentonsa improvisoiduille tilanteille ja niiden purkamiselle puhuen. Heidän esityksessään korostui ihmisten vuorovaikutuksen pulmallisuus, pelkän asennon vaikutus siinä ja luovuuden vaatima hyväksymis- ja eteenpäinviemisasenne, johon improvisaatiokin perustuu. Viestit olivat selviä: Jos ihminen on sulkeutunut omaan tilaansa esimerkiksi viemällä kätensä rinnalle ristiin tai kääntämällä hartialinjansa pois, hän ei vaikuta kiinnostuneelta oppilaansa tai läheisensä sanomisista ja pahimmillaan leimautuu kokonaan välinpitämättömäksi. Toiseksi ideoimista ja ideoiden valintaa ei pitäisi sekoittaa toisiinsa, sillä silloin hyvät ideat jäävät kehittämättä ja tunnelma lopahtaa. Pitäisi antaa luovuudelle tilaa ja ideoida niin, että lähtee mukaan ja vie samaa ideaa vielä pidemmälle. Tätä Siikander ja Zilliacus kutsuivat ”Joo ja sitten…” -luovuudeksi, joka voi vaikka innostaa oppilaan tekemään lisätehtäviä kotona sen sijaan ettei hän saakaan läksyjä viikonlopuksi.

Educa_Stella Polaris

Opetuksen tulevaisuus

Opetuksen tulevaisuus oli periaatteessa koko messujen kantava teema, sillä messuilla julkaistiin OAJ:n tulevaisuustyön keskeiset tulokset samalla kun tiedotettiin tulevan opetussuunnitelman perusteluonnoksista sekä visioitiin pidemmälle tulevaisuuteen professori Esko Valtaojan johdattamana. Osallistuin OPS2016-tietoiskuun, joka esitteli lyhyesti niin perusopetuksen kuin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Koska kyse oli vasta perusteista, tietoisku kertoi enimmäkseen opetuksen uudesta arvokentästä sekä lähestymistavasta, mutta myös vielä jäljellä olevista vaikuttamisen mahdollisuuksista. Arvokentässä korostuivat niin kasvattaminen yhteiskunnan tasapainoiseksi jäseneksi kuin arkielämän taitojen opettaminen, kun taas lähestymistä oli mietitty monesta erilaisesta näkökulmasta.

Professori Valtaojan visiointi 2070- tai 2100-luvun opetuksen perustasta sekä tarpeesta oli taas hiukan pidemmälle menevää. Jos tiedon määrä kehittyy yhä samaa huimaavaa vauhtia kuin nykyään, hänen mielestään yleissivistävä koulutus ei voi enää olla perusopetuksemme päämäärä, sillä oikeasti viimeinen yleissivistynyt ihminen oli Leonardo da Vinci. Lisäksi tiedon tai kielien opettelu on turhaa, jos meillä tulevaisuudessa on käytössä itseemme integroidut haku- tai käännöskoneet.

Valtaojan mielestä ihminen silti tarvitsisi koulutusta, sillä me olemme syntyessämme vielä kehittyviä sekä virheitä tekeviä (Homo errorius) emmekä heti taitavia ihmisiä (Homo sapiens). Koulun siis pitää opettaa meille ryhmistä ”minä, me ja ne” sekä ”tiedot, kyvyt ja ihmisyys”. Päämääränä tulevaisuudessa Valtaojan mielestä pitäisi enimmäkseen olla me-näkökulma sekä ihmisyys, jotta emme tuhoa sitä edistystä, jonka ihmiskunta viime vuosikymmeninä on aikaan saanut. Lisäksi samalla nuoria pitäisi jo nyt opetella luottamaan tulevaisuuteen eikä näkemään se synkkänä, sillä Valtaojan mukaan tulevaisuus tällä hetkellä näyttää varsin valoisalta, varsinkin kun vuosituhattavoitteet vaikuttavat täyttyvän ja sodat ovat maapallolla vähentyneet pienimmälle tasolle pitkiin aikoihin.

Educa_EskoValtaoja

Sähköisten oppimistuotteiden tilanne

Harjoittelun aikana e-Opin sähköiset oppimateriaalit tulivat hyvin tutuiksi, joten messuilla oli mielenkiintoista laajentaa omaa näkökulmaa ja perehtyä alan tarjontaan e-Opin tuotteita laajemmin. Ensimmäinen havainto oli, että sähköisten oppimateriaalin tulevaisuus on todellakin taattu. Kysyntä ja tarjonta ovat kovassa kasvussa. e-Opin tilanne markkinoilla on ideaalinen, sillä e-Opilla ei ole painolastina painetun oppikirjan kustannusperinteitä, vaan talo kustantaa pelkästään sähköisiä oppimateriaaleja.

Puhtaalta pöydältä lähteminen on auttanut e-Oppia luomaan kilpailijoitaan monimuotoisemman e-pedagogisen toimintaympäristön. Vaikutti nimittäin kovasti siltä, että useat toimijat ovat siirtyneet sähköiseen maailmaan kirja edellä eli perinteinen painettu oppikirja oli muutettu sähköiseen muotoon. Uudentyyppistä mediaa oli toki lisätty, mutta yhteisöllisyys, muokattavuus ja elinikäisen oppimisen tukeminen ovat e-Opilla erityisen hyvin huomioitu. Muokattava materiaali mahdollistaa opetuksen eriyttämisen ja luovan oppimisprosessin aivan uudella tavalla. Opiskelijat voivat lisätä kirjaan itseään kiinnostavia asioita ja käydä niistä keskustelua ystävien kanssa. Aika ihmeellistä.

Vaikuttaa myös siltä, että hinnoittelu ja lisenssit nousevat kilpailuvalteiksi. On epätodennäköistä, että 12 tai 48 kuukauden käyttölisenssistä halutaan maksaa lähes yhtä paljon kuin painetusta oppikirjasta. Myöskään oppimisen tarve ei tue määräaikaa. Oppiminen on elinikäinen matka, siksi sen oikeuden rajaaminen tuntuu erikoiselta.

Lopuksi

Educa 2014 tarjosi paljon elämyksiä. Tapahtuma yhdistää laadukkaat luennoitsijat monipuoliseen näyttelyyn. Pitääpä mennä myös ensi vuonna.

Riikka Saarelainen | Aineenopettajaopiskelija Helsingin yliopistosta

Julkaistu (Muokattu 28.8.2018)
Kategoria(t): Tapahtumat Avainsanat:

1 kommentti

Kommentointi ei ole käytössä.