Educa-messujen satoa – ammattilaisten some-vinkit opettajalle

Vuoden 2015 Educa-messujen teemaksi oli valittu Tulevaisuus tehdään nyt. Opetusalan Eettinen neuvottelukunta oli tarttunut teemaan tarkastelemalla opettajan roolia sosiaalisessa mediassa. Tarkastelu toteutettiin paneelikeskustelulla, johon osallistuivat Eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Hannele Niemi sekä jäsenet Jaana Hallamaa, Miriam Kallas ja Arno Kotro.

Paneelin tavoitteena oli pureutua kysymykseen: Miten toimia opettajana sosiaalisessa mediassa?

panelistit
Some-panelistit

Opettajan monet roolit

Opettajalla on työssään useita eri rooleja. Luokan edessä toimitaan kasvattajana, asiantuntijana ja esimerkkinä. Monet roolit loivat panelistien mukaan rajoitteita, mutta myös vapauksia. Viime kädessä opettajan oma persoona määrittelee myös sosiaalisen median käytöskoodin.

Keskustelu käsitteli sosiaalisen median välineistä lähinnä Facebookia, joka on noussut Suomessa suosituimmaksi some-välineeksi opettajien keskuudessa.

SOME-vinkit opettajille

1) Vältä työpaikan sisäisten ongelmien käsittelyä somessa.

Sosiaalisella medialla on iso rooli monen opettajan elämässä, mutta pyri kuitenkin käsittelemään työpaikan ongelmia vain työyhteisön kesken.

2) Voivatko oppilas ja opettaja olla kavereita sosiaalisessa mediassa?

Panelistien mielestä opettajan tulisi olla varovainen kaveripyyntöjä hyväksyessään. Osa oppilaista saattaa ajatella opettajan ystävistä muodostuvan sisäpiirin, johon ei muilla ole pääsyä. Samaa ajatuskulkua panelistit sovelsivat rehtorin ja opettajan väliseen suhteeseen.

3) Käytä eri palveluja ammatilliseen ja vapaa-ajan verkostoitumiseen.

Paneelin jälkeen käytetyt yleisöpuheenvuorot painottivat eri sosiaalisen median palvelujen hyödyntämistä. Facebook soveltuu hyvin vapaamuotoiseen viestintään ystävien kesken. LinkedIn ja oma blogi tai nettisivusto puolestaan tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet ammatilliseen viestintään internetissä.

Kirjoittaja: Miika Sjöman | myyntipäällikkö | e-Oppi

Somen hyödyntäminen viestinnän ja markkinoinnin välineenä on Miikan erityisen kiinnostuksen kohteena. Hän on Twitter-FB-velhomme ja vastaa kaikesta some-viestinnästä e-Opissa.