Uudistuneet digimateriaalit esillä Educassa

Educa-messut ovat suomalaisten opettajien odotettu vuoden avaus. e‑Oppi julkaisee messuilla uuteen opetussuunnitelmaan päivitetyt yläkoulun oppimateriaalit. Tapaat myös oppikirjailijamme, jotka kertovat omista kokemuksistaan digitaalisten materiaalien parissa.

Mielestäni olemme onnistuneet vastaamaan erinomaisesti uuden opetussuunnitelman tuomiin muutoksiin. Opettajalla on käytettävissään kattavat, valmiit sisällöt sekä laajat tehtäväosiot, kertoo e-Opin toimitusjohtaja Simo Veistola.

Eritasoisten tehtävien ansiosta opettaja pystyy seuraamaan ja varmistumaan oppilaiden osaamisen tasosta. Soveltavat tehtävät ohjaavat ajattelun taitojen kehittymiseen ja lähdemateriaalin käyttöön. Yhteistyö-tehtävissä puolestaan oppilaat oppivat toimimaan ryhmässä ja hyödyntämään eri esitystapoja.

Tehtävien tekoa tukevat itsearviointilomakkeet, joiden avulla oppilas pystyy seuraamaan omaa oppimistaan. Opettajalle sama näkymä luo tiedon koko ryhmän käsityksen oppimistavoitteiden saavuttamisesta.

Uuden opetussuunnitelman ytimessä ovat oppilaat, jotka tuottavat itse omaa materiaalia. Tämä mahdollisuus on huomioitu useissa kirjoissa. Opettajan ohjeista löytyvät helpot ohjeet, joiden avulla oppilaat voivat hyödyntää Peda.net-alustan mahdollisuuksia oppimispäiväkirjan pitoon. Näin TVT-taidot kehittyvät ja laitteiden hyötykäyttö tulee tutuksi.

Tervetuloa tutustumaan uutuuksiimme Educassa. Löydät meidät oppimateriaaliosastolta, näkyvältä paikalta. Osastonumeromme on 6f59.

http://educa.messukeskus.com/