Arkistot

Arviointi

Oppimisen seurannan avulla opettaja voi tarkkailla kätevästi sekä koko opetusryhmän että yksittäisten oppilaiden etenemistä. Oppimisen seurantaan on poimittu tietyt, sisällön kannalta keskeiset tehtävät, mutta opettaja voi itse lisätä ja poistaa seurantaan valittuja tehtäviä. Jatkuvaa arviointia voi suorittaa arviointityökalulla tai vaikkapa keskustelevasti kommentoimalla yksittäisiä tehtäviä. Kommentointimahdollisuus toimii myös ryhmätehtävissä, jolloin vertaisarviointi onnistuu oppilaiden välillä. Kirjat sisältävät […]

Kategoriat:

Toimii selaimessa kaikilla laitteilla

e-Opin digikirjoja voi käyttää yhtälailla erilaisilla tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimillla. Kirjamme toimivat suoraan nettiselaimessa, eikä erillisiä ohjelmistoasennuksia tarvita. e-Oppi lataa kirjat käyttövalmiiksi, joten pääset niillä helposti digiopettamisen ja ‑oppimisen alkuun.

Kategoriat:

Teksti- ja tehtäväkirja yhdessä

Oppiminen on helppoa ja opettaminen sujuvaa e-Opin kustannustehokkailla, teorian ja tehtävät yhdistävillä oppimateriaalikokonaisuuksilla. Kirjamme hyödyntävät monipuolisesti digitaalisen ympäristön tuomia mahdollisuuksia. Teokset sisältävät runsaasti muun muassa videoita, animaatioita, interaktiivisia kuvia, kuvagallerioita, ääniä ja 3D-malleja. Mediarikkaus tekeekin kirjoistamme havainnollisia ja innostavia.

Kategoriat:

Vuorovaikutteisuus

Digitaalisessa kirjassa sisältö herää eloon ja käänteinen oppiminen helpottuu vuorovaikutteisen mediasisällön kautta. Oppilas navigoi kirjassa videoihin, äänisisältöihin ja ulkoisiin linkkeihin haluamassaan tahdissa. Oppilas saa myös tehtävissä onnistumisestaan välitöntä palautetta. Oppimateriaalikokonaisuutemme tukevat myös ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kirjojen toiminnallisuus mahdollistaa keskustelut ja palautteen antamisen sekä oppilaiden välillä että opettajan ja oppilaan keskinäisenä kommunikointina.

Kategoriat:

Yhteisöllisyys

Oppiminen e-Opin digikirjoilla on yhteisöllistä ja motivoivaa. Tietoa rakennetaan yhdessä tutkimalla ja soveltamalla. Kirjat sisältävät muun muassa tehtäviä, joita oppilaat voivat suorittaa itse tuottamiensa videoiden, kuvien tai tekstien kautta. Ryhmätehtävät toimivat myös mainiona kanavana vertaisarvioinnin toteuttamiseen. Kirjojemme avulla myös opettajat voivat toteuttaa omaa työtään yhteisöllisesti niin halutessaan. Useampi opettaja vaikkapa koulun tai kunnan sisällä voi […]

Kategoriat:

Elinikäinen oppiminen

Kaikki e-Opin digikirjat tukevat elinikäistä oppimista. Oppilas saa palata tarkastelemaan kirjaa ja jatkaa sen käyttöä niin pitkään kuin hän haluaa.

Kategoriat:

Muokattavuus

e-Opin oppimateriaalit ovat käyttövalmiita, runsaita ja monipuolisia jo sellaisenaan, mutta niiden täysi muokattavuus on yksi kirjojemme pidetyimmistä ominaisuuksista. Opettaja voi lisätä kirjaan omaa sisältöä kuten tekstiä, linkkejä, kuvia, videoita, ääntä, tehtäviä ja dokumentteja. Muokkaamalla onnistuu esimerkiksi paikallisten tai ajankohtaisten sisältöjen tuominen kirjaan ja yksilöllistäminen erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen on myös helppoa, sillä kirjan […]

Kategoriat:

Vahva pedagoginen osaaminen

e-Opin kirjailijatiimiin lukeutuu runsaasti hyvin kokeneita oppikirjailijoita. Työryhmissämme työskentelee yli 150 opettajaa ja tutkijaa. Toimimme yhteistyössä muun muassa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa ja Jyväskylän yliopiston Peda.net-oppimisalusta on yksi pitkäaikaisimmista yhteistyökumppaneistamme. Opettajat ja oppilaat ovat myös tärkeässä roolissa kehittämässä e-Opin kirjoja, ja kuulemmekin aina mieluusti käyttäjien toiveita ja kokemuksia.

Kategoriat: