Arviointi

Oppimisen seurannan avulla opettaja voi tarkkailla kätevästi sekä koko opetusryhmän että yksittäisten oppilaiden etenemistä. Oppimisen seurantaan on poimittu tietyt, sisällön kannalta keskeiset tehtävät, mutta opettaja voi itse lisätä ja poistaa seurantaan valittuja tehtäviä.

Jatkuvaa arviointia voi suorittaa arviointityökalulla tai vaikkapa keskustelevasti kommentoimalla yksittäisiä tehtäviä. Kommentointimahdollisuus toimii myös ryhmätehtävissä, jolloin vertaisarviointi onnistuu oppilaiden välillä. Kirjat sisältävät myös itsearviointitehtäviä.