Vuorovaikutteisuus

Digitaalisessa kirjassa sisältö herää eloon ja käänteinen oppiminen helpottuu vuorovaikutteisen mediasisällön kautta. Oppilas navigoi kirjassa videoihin, äänisisältöihin ja ulkoisiin linkkeihin haluamassaan tahdissa. Oppilas saa myös tehtävissä onnistumisestaan välitöntä palautetta.

Oppimateriaalikokonaisuutemme tukevat myös ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kirjojen toiminnallisuus mahdollistaa keskustelut ja palautteen antamisen sekä oppilaiden välillä että opettajan ja oppilaan keskinäisenä kommunikointina.