Yhteisöllisyys

Oppiminen e-Opin digikirjoilla on yhteisöllistä ja motivoivaa. Tietoa rakennetaan yhdessä tutkimalla ja soveltamalla. Kirjat sisältävät muun muassa tehtäviä, joita oppilaat voivat suorittaa itse tuottamiensa videoiden, kuvien tai tekstien kautta. Ryhmätehtävät toimivat myös mainiona kanavana vertaisarvioinnin toteuttamiseen.

Kirjojemme avulla myös opettajat voivat toteuttaa omaa työtään yhteisöllisesti niin halutessaan. Useampi opettaja vaikkapa koulun tai kunnan sisällä voi hyödyntää ja muokata yhdessä samaa kirjaa, ja tämä mahdollisuus onkin saavuttanut viimeaikoina suurta suosiota.