Helsingin kaupungin 3D-mallit havainnollistavat kaupunkiympäristöä

Mitä sinun opetusryhmäsi voisi oppia Helsingin kaupungin 3D-mallien kautta?

Kuvakaappaus Helsingin kaupungin 3D-kartasta

Voisiko mallien avulla hahmottaa uudella tavalla esimerkiksi kaupungin kehitystä, alueen maantiedettä tai kaupunkielämän ympäristövaikutuksia?