Hinnasto

Alakoulu

Tarjoamme alakouluun uuden opetussuunnitelman mukaiset digikirjat ympäristöoppiin vuosiluokille 3–6, ruotsiin ja musiikkiin. Alakoulun ympäristöopin oppikirjoista on olemassa myös laadukas perinteinen paperikirja, jota myydään yhdessä digikirjan kanssa ja erikseen.

Alakoulun Ympäristöoppi

Kirja Hinta ISBN
eYmpäristöoppi 3, eSulka 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-97-7
eYmpäristöoppi 4, eSulka 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-98-4
Ympäristöoppi 3-4, Sulka, painettu kirja 29,90 € + alv 978-952-6649-90-0
eYmpäristöoppi 5, eSiipi 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-99-1
eYmpäristöoppi 6, eSiipi 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7327-00-5
Ympäristöoppi 5-6, Siipi, painettu kirja 29,90 € + alv 978-952-6649-92-4
Environmental Studies 3 8,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-26-5
Environmental Studies 4 8,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-27-2
Environmental Studies 5 8,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-28-9
Environmental Studies 6 8,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-29-6

Alakoulun musiikki

Kirja Hinta ISBN
Muusa: Matka musiikkiin 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-65-6

Alakoulun ruotsi

Kirja Hinta ISBN
Peruskoulun eRuotsi: Min Grej 1 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-64-9

Yläkoulu

Yläkoulun tarjontamme kattaa täydet oppimateriaalit pakollisiin opintoihin biologiassa, maantiedossa, fysiikassa, kemiassa, uskonnossa, historiassa, yhteiskuntaopissa, kotitaloudessa, opinto-ohjauksessa, ruotsissa ja englannissa. Kaikkiin digikirjoihimme sisältyy sekä tekstikirja että tehtävistö. Opettajanmateriaalit ovat opettajalle ilmaisia.

Biologia

Kirja Hinta ISBN
eBiologia 7 – Eliökunta 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-00-7
eBiologia 8 – Metsien biologia 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-01-4
eBiologia 9 – Ihminen 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-02-1
eBiologia – Yhteinen ympäristö 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-03-8
Biology 7 – Living Organisms 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-16-6
Biology 8 – Forest Biology 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-17-3
Biology 9 – Human Biology 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-18-0

Englanti – eStories

Kirja Hinta ISBN
Yläkoulun englanti 7–9: eStories 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-72-4
Kolmen vuoden lisenssi: eStories 7-9 19,90 € + alv / oppilas / 3 lukuvuotta

Fysiikka – Spektri

Kirja Hinta ISBN
Spektri 7-9: Yläkoulun fysiikka 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-68-7
Kolmen vuoden lisenssi: eFysiikka 7-9: Spektri 19,90 € + alv / oppilas / 3 lukuvuotta
Physics 7–9 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-35-7

Kemia – Vihreä kemia

Kirja Hinta ISBN
Vihreä kemia 7-9: Yläkoulun kemia 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-6649-97-9
Kolmen vuoden lisenssi: eKemia 7-9: Vihreä kemia 19,90 € + alv / oppilas / 3 lukuvuotta
Green Chemistry 7–9 9,20€ /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-34-0

Kotitalous – Nauti arjesta

Kirja Hinta ISBN
eKotitalous 7: Nauti arjesta 7,50 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-07-6

Maantieto

Kirja Hinta ISBN
eMaantieto 7 – Muuttuva maapallo 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-04-5
eMaantieto 8 – Ihminen maapallolla 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-05-2
eMaantieto 9 – Suomi 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-06-9
Geography 7 – Planet Earth 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-31-9
Geography 8 – Humans on planet Earth 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-32-6
Geography 9 – Finland 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) 978-952-7327-33-3

Musiikki

Kirja Hinta ISBN
Muusa: Matka musiikkiin 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-65-6

Ohjelmointia matematiikkaan

Kirja Hinta ISBN
Ohjelmointia matematiikkaan 7 – Koodauksen alkeet 5,00 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-09-0
Ohjelmointia matematiikkaan 8 – Työkaluja matematiikkaan 5,00 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-77-9
Ohjelmointia matematiikkaan 9 – Taulukot haltuun 5,00 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7327-11-1

Oppilaanohjaus

Kirja Hinta ISBN
eOPO: Yläkoulun oppilaanohjaus 7,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-13-7
Kolmen vuoden lisenssi: eOpo 7-9 12,90 € + alv / oppilas / 3 lukuvuotta

Ruotsi – Min Grej

Kirja Hinta ISBN
Peruskoulun eRuotsi: Min Grej 1 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-64-9
Peruskoulun eRuotsi: Min Grej 2 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-70-0
Peruskoulun eRuotsi: Min Grej 3 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-71-7
Min Grej – Kertauskirja 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-47-2

Suomi toisena kielenä – Valoa

Kirja Hinta ISBN
Valoa 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-82-3

Uskonto – Lähimmäinen

Kirja Hinta ISBN
eUskonto 7: Lähimmäinen & uskontojen maailma 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-73-1
eUskonto 8: Lähimmäinen & uskonnon juuret 5 + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-74-8
eUskonto 9: Lähimmäinen & vastuu 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-75-5

Historia – Epookki

Kirja Hinta ISBN
Epookki 7–8: Yläkoulun historia 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-12-0

Yhteiskuntaoppi

Kirja Hinta ISBN
eYhteiskuntaoppi 9 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi 978-952-7237-69-4

Lukio

Lukion kustannusohjelmamme sisältää laadukkaan tuotannon luonnontieteisiin, kieliin ja humanistis-yhteiskunnallisiin oppiaineisiin. Lukiokirjoissa erityisen pidetty ominaisuus on kirjojen pitkä lisenssi.

* merkintä LOPS2021-kirjan perässä tarkoittaa pakollista moduulia.

Biologia – Symbioosi

Kirja Hinta op ISBN
Symbioosi 1: Elämä ja evoluutio (LOPS2021) * 13,50 € 2 978-952-7327-20-3
Symbioosi 2: Ekologian perusteet (LOPS2021) * 6,75 € 1 978-952-7327-39-5
Symbioosi 3: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2021) * 6,75€ 1 978-952-7327-70-8
Symbioosi 4: Solu ja perinnöllisyys (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-71-5
Symbioosi 5 (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-74-6
Symbioosi 6 (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022) 6,75€ 2 978-952-7327-75-3
Symbioosi ABI (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022) 6,75€ 978-952-7327-76-0
Symbioosi 1: Elämä ja evoluutio 13,50 € 978-952-7237-16-8
Symbioosi 2: Ekologia ja ympäristö 13,50 € 978-952-7237-17-5
Symbioosi 3: Solu ja perinnöllisyys 13,50 € 978-952-7237-18-2
Symbioosi 4: Ihmisen biologia 13,50 € 978-952-7237-19-9
Symbioosi 5: Bioteknologia 13,50 € 978-952-7237-20-5
Symbioosi 6: Biologian kertaus 19,90 € 978-952-7237-11-3
Symbiosis 1 – Life and evolution 19,90 € 978-952-7327-30-2

Englanti – Grammar Capital

Kirja Hinta op ISBN
Grammar Capital – Englannin kielioppi 13,50 € 978-952-7237-38-0

Espanja – ¿Hablas español?

Kirja Hinta op ISBN
¿Hablas español? 1 13,50 € 978-952-7237-33-5
¿Hablas español? 2 13,50 € 978-952-7237-34-2
¿Hablas español? 3 13,50 € 978-952-7237-35-9
¿Hablas español? 4 13,50 € 978-952-7237-36-6
¿Hablas español? 5 13,50 € 978-952-7237-37-3
¿Hablas español? 6 13,50 € 978-952-6649-96-2

Filosofia – Filia

Kirja Hinta op ISBN
Filia 1: Ajattelun taitoa etsimässä (LOPS2021) (Julkaistaan alkukesällä 2021) * 6,75€ 2 978-952-7327-72-2
Filia 2: Eetosta etsimässä (LOPS2021) (Julkaistaan maaliskuussa 2021) * 6,75€ 2 978-952-7327-73-9
eFilosofia 1: Ajattelun taitoa etsimässä 13,50 € 978-952-7237-57-1
eFilosofia 2: Eetosta etsimässä 13,50 € 978-952-7237-58-8

Fysiikka – Resonanssi

Kirja Hinta op ISBN
Resonanssi 1: Fysiikka luonnontieteenä (LOPS2021) * 6,75 € 1 978-952-7327-19-7
Resonanssi 2: Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (LOPS2021) * 6,75€ 1 978-952-7327-23-4
Resonanssi 3: Energia ja lämpö (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-44-9
Resonanssi 4: Voima ja liike (LOPS2021) (Julkaistaan kesällä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-45-6
Resonanssi 5: Jaksollinen liike ja aallot (LOPS2021) (Julkaistaan kesällä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-46-3
Resonanssi 6: Sähkö (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-47-0
Resonanssi 7: Sähkömagnetismi ja valo (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022) 6,75€ 2 978-952-7327-48-7
Resonanssi 8: Aine, säteily ja kvantittuminen (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022) 6,75€ 2 978-952-7327-49-4
Resonanssi ABI (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022) 6,75€
Resonanssi 1 – Fysiikka luonnontieteenä 13,50 € 978-952-7237-30-4
Resonanssi 2 – Lämpö 13,50 € 978-952-7237-31-1
Resonanssi 3 – Sähkö 13,50 € 978-952-7237-10-6
Resonanssi 4 – Voima ja liike 13,50 € 978-952-7237-15-1
Resonanssi 5 – Jaksollinen liike ja aallot 13,50 € 978-952-7237-92-2
Resonanssi 6 – Sähkömagnetismi 13,50 € 978-952-7237-93-9
Resonanssi 7 – Aine ja säteily 13,50 € 978-952-7237-94-6

Historia – Epookki

Kirja Hinta op ISBN
Epookki 1: Ihminen, historia ja ympäristö (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2021) * 6,75€ 2 978-952-7327-25-8
Epookki 2: Kansainväliset suhteet (LOPS2021) * 6,75€ 2 978-952-7327-50-0
Epookki 3: Itsenäisen Suomen historia (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) * 6,75€ 2 978-952-7327-51-7
Epookki 4: Eurooppalainen ihminen (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-52-4
ePookki 1 – Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 13,50 € 978-952-7237-42-7
ePookki 2 – Kansainväliset suhteet 13,50 € 978-952-7237-43-4
ePookki 3 – Itsenäisen Suomen historia 13,50 € 978-952-7237-44-1
ePookki 4 – Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 13,50 € 978-952-7237-45-8
Opas antiikin Roomaan 15,90 € 978-952-7237-46-5

Kemia – Orbitaali

Kirja Hinta op ISBN
Orbitaali 1: Kemia ja minä (LOPS2021) * 6,75 € 1 978-952-7327-21-0
Orbitaali 2: Kemia ja kestävä tulevaisuus (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2021) * 6,75€ 1 978-952-7327-41-8
Orbitaali 3: Molekyylit ja mallit (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-53-1
Orbitaali 4: Kemiallinen reaktio (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-54-8
Orbitaali 5: Kemiallinen energia ja kiertotalous (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022) 6,75€ 2 978-952-7327-78-4
Orbitaali 6: Kemiallinen tasapaino (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022) 6,75€ 2 978-952-7327-79-1
Orbitaali ABI (LOPS2021) (Julkaistaan 2022) 6,75€ 978-952-7327-80-7
Orbitaali 1 – Kemiaa kaikkialla 13,50 € 978-952-7237-32-8
Orbitaali 2 – Ihmisen ja elinympäristön kemia 13,50 € 978-952-6649-95-5
Orbitaali 3 – Reaktiot ja energia 13,50 € 978-952-7237-14-4
Orbitaali 4 – Materiaalit ja teknologia 13,50 € 978-952-7237-95-3
Orbitaali 5 – Reaktiot ja tasapaino 13,50 € 978-952-7327-15-9

Maantiede – Tellus

Kirja Hinta op ISBN
Tellus 1: Maailma muutoksessa (LOPS2021) * 13,50 € 2 978-952-7327-40-1
Tellus 2: Sininen planeetta (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-56-2
Tellus 3: Yhteinen maailma (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-57-9
Tellus 4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) 6,75€ 2 978-952-7327-58-6
Tellus 1: Maailma muutoksessa 13,50 € 978-952-7237-21-2
Tellus 2: Sininen planeetta 13,50 € 978-952-7237-22-9
Tellus 3: Yhteinen maailma 13,50 € 978-952-7237-23-6
Tellus 4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 13,50 € 978-952-7237-24-3

Ruotsi – Grip Chansen!

Kirja Hinta op ISBN
Grip chansen! 1-2: Välkommen in (LOPS2021) * 12,90 € 4 978-952-7327-59-3
Grip chansen! 3: Svenska i tiden (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) * 6,45 € 2 978-952-7327-60-9
Grip chansen! 4: Livet i flera färger (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) * 6,45 € 2 978-952-7327-61-6
Grip chansen! 5: Vidgade vyer (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2022) * 6,45 € 2 978-952-7327-62-3
Grip chansen! 6: Öva att tala (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2023) 6,45 € 2 978-952-7327-63-0
Grip chansen! 7: Med ansvar mot framtiden (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2023) 6,45 € 2 978-952-7327-64-7
Grip chansen ABI! (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) 6,45 € 978-952-7327-65-4
Grip chansen! Välkommen in – Kurs 1 13,50 € 978-952-7237-48-9
Grip chansen! Må väl – Kurs 2 13,50 € 978-952-7237-49-6
Grip chansen! Åktur i Finland – Kurs 3 13,50 € 978-952-6649-98-6
Grip chansen! Livet i flera färger – Kurs 4 13,50 € 978-952-7237-50-2
Grip chansen! Vidgade vyer – Kurs 5 13,50 € 978-952-7237-51-9
Grip chansen! Öva att tala – Kurs 6 13,50 € 978-952-7327-08-1
Grip chansen! Med ansvar mot framtiden – Kurs 7 13,50 € 978-952-7327-09-8
Grip chansen abi! 13,50 € 978-952-7237-52-6
Johdatus lukion ruotsiin: Min Grej 13,50 € 978-952-7237-47-2

Saksa

Kirja Hinta op ISBN
Unter Uns 1-2: Kieli-identiteetti ja vuorovaikutustaidot (LOPS2021) (Julkaistaan kesällä 2021) * 29,70 € 4 978-952-7327-67-8
Unter Uns 3: Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) * 13,50 € 2 978-952-7327-68-5
Unter uns 4: Kieli vaikuttamisen välineenä (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022) * 13,50 € 2 978-952-7327-69-2
Unter uns 5 (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022) * 13,50 € 2 978-952-7327-81-4
Unter uns 6 (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2022) * 13,50 € 2 978-952-7327-82-1
Saksan eKielioppi 15,90 € 978-952-7237-39-7
Unter uns 1 19,90 € 978-952-7237-85-4
Unter uns 2 19,90 € 978-952-7237-86-1
Unter uns 3 19,90 € 978-952-7237-87-8
Unter uns 4 19,90 € 978-952-7237-88-5
Unter uns 5 19,90 € 978-952-7237-89-2

Tietotekniikka – Bitti

Kirja Hinta op ISBN
Bitti 1: LibreOffice-harjoituskirja 6,75€ 978-952-7237-54-0
Bitti 2: Inkscape-harjoituskirja 6,75€ 978-952-7237-55-7
Bitti 3: GIMP-harjoituskirja 6,75€ 978-952-7237-56-4

Yhteiskuntaoppi – Yhteisö

Kirja Hinta op ISBN
Yhteisö 1: Suomalainen yhteiskunta (LOPS2021) * 6,75€ 2 978-952-7327-42-5
Yhteisö 2: Taloustieto (LOPS2021) (Julkaistaan syksyllä 2021) * 6,75€ 2 978-952-7327-55-5
Yhteisö 3 (LOPS2021) (Julkaistaan keväällä 2022)
eYhteiskuntaoppi 1: Suomalainen yhteiskunta 13,50 € 978-952-7237-60-1

Äidinkieli ja kirjallisuus – Tekstinhuolto

Kirja Hinta op ISBN
Tekstinhuollon kirja 6,75€ 978-952-7237-29-8