Hinnasto

Alakoulu

Tarjoamme alakouluun uuden opetussuunnitelman mukaiset digikirjat ympäristöoppiin vuosiluokille 3–6, ruotsiin ja musiikkiin. Alakoulun ympäristöopin oppikirjoista on olemassa myös laadukas perinteinen paperikirja, jota myydään yhdessä digikirjan kanssa ja erikseen.

Alakoulun ympäristöoppi

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Sulka 3 – Alakoulun ympäristöoppi 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-97-7
Sulka 4 – Alakoulun ympäristöoppi 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-98-4
Ympäristöoppi 3-4, Sulka, painettu kirja 29,90 € + alv Valmis 978-952-6649-90-0
Siipi 5 – Alakoulun ympäristöoppi 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-99-1
Siipi 6 – Alakoulun ympäristöoppi 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7327-00-5
Ympäristöoppi 5-6, Siipi, painettu kirja 29,90 € + alv Valmis 978-952-6649-92-4
Environmental Studies 3 8,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-26-5
Environmental Studies 4 8,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-27-2
Environmental Studies 5 8,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-28-9
Environmental Studies 6 8,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-29-6

Alakoulun musiikki

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Muusa: Matka musiikkiin 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-65-6

Alakoulun ruotsi

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Peruskoulun eRuotsi: Min Grej 1 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-64-9

Yläkoulu

Yläkoulun tarjontamme kattaa täydet oppimateriaalit pakollisiin opintoihin biologiassa, maantiedossa, fysiikassa, kemiassa, uskonnossa, historiassa, yhteiskuntaopissa, kotitaloudessa, opinto-ohjauksessa, ruotsissa ja englannissa. Kaikkiin digikirjoihimme sisältyy sekä tekstikirja että tehtävistö. Opettajanmateriaalit ovat opettajalle ilmaisia.

Biologia – Solu

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Solu 7 – Eliökunta 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-00-7
Solu 8 – Metsien biologia 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-01-4
Solu 9 – Ihminen 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-02-1
eBiologia – Yhteinen ympäristö 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-03-8
Biology 7 – Living Organisms 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-16-6
Biology 8 – Forest Biology 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-17-3
Biology 9 – Human Biology 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-18-0

Englanti – eStories

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Yläkoulun englanti 7–9: eStories 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-72-4
Kolmen vuoden lisenssi: eStories 7-9 19,90 € + alv / oppilas / 3 lukuvuotta Valmis

Fysiikka – Spektri

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Spektri 7-9: Yläkoulun fysiikka 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-68-7
Kolmen vuoden lisenssi: eFysiikka 7-9: Spektri 19,90 € + alv / oppilas / 3 lukuvuotta Valmis
Physics 7–9 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-35-7

Kemia – Vihreä kemia

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Vihreä kemia 7-9: Yläkoulun kemia 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-6649-97-9
Kolmen vuoden lisenssi: eKemia 7-9: Vihreä kemia 19,90 € + alv / oppilas / 3 lukuvuotta Valmis
Green Chemistry 7–9 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-34-0

Kotitalous – Nauti arjesta

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
eKotitalous 7: Nauti arjesta 7,50 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-07-6

Maantieto – Kartta

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Kartta 7 – Muuttuva maapallo 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-04-5
Kartta 8 – Ihminen maapallolla 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-05-2
Kartta 9 – Suomi 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-06-9
Geography 7 – Planet Earth 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-31-9
Geography 8 – Humans on planet Earth 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-32-6
Geography 9 – Finland 9,20 € /student/school year (VAT 0 %) Valmis 978-952-7327-33-3

Musiikki

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Muusa: Matka musiikkiin 4,75 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-65-6

Ohjelmointia matematiikkaan

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Ohjelmointia matematiikkaan 7 – Koodauksen alkeet 5,00 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-09-0
Ohjelmointia matematiikkaan 8 – Työkaluja matematiikkaan 5,00 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-77-9
Ohjelmointia matematiikkaan 9 – Taulukot haltuun 5,00 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7327-11-1

Oppilaanohjaus – eOpo

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
eOpo 7,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi kevät 2021 978-952-7237-13-7
Kolmen vuoden lisenssi: eOpo 1 ja 2 12,90 € + alv / oppilas / 3 lukuvuotta Valmis

Ruotsi – Min Grej

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Peruskoulun eRuotsi: Min Grej 1 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-64-9
Peruskoulun eRuotsi: Min Grej 2 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-70-0
Peruskoulun eRuotsi: Min Grej 3 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-71-7
Min Grej – Kertauskirja 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-47-2

Suomi toisena kielenä – Valoa

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Valoa 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-82-3

Uskonto – Lähimmäinen

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Lähimmäinen 7 – Uskontojen maailma 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-73-1
Lähimmäinen 8 – Uskonnon juuret 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-74-8
Lähimmäinen 9 – Vastuu 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-75-5

Historia – Epookki

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Epookki 7–8: Yläkoulun historia 8,20 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-12-0

Yhteiskuntaoppi – Voitto

Kirja Hinta Julkaisuaikataulu ISBN
Voitto 9 – Yläkoulun yhteiskuntaoppi 5 € + alv / oppilas / lukuvuosi Valmis 978-952-7237-69-4

Lukio

Lukion kustannusohjelmamme sisältää laadukkaan tuotannon luonnontieteisiin, kieliin ja humanistis-yhteiskunnallisiin oppiaineisiin. Lukiokirjoissa erityisen pidetty ominaisuus on kirjojen pitkä lisenssi.

* merkintä LOPS2021-kirjan perässä tarkoittaa pakollista moduulia.

Biologia – Symbioosi

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Symbioosi 1: Elämä ja evoluutio (LOPS2021) * 13,50 € (+ alv) 2 Valmis 978-952-7327-20-3
Symbioosi 2: Ekologian perusteet (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 1 Valmis 978-952-7327-39-5
Symbioosi 3: Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 1 Valmis 978-952-7327-70-8
Symbioosi 4: Solu ja perinnöllisyys (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-71-5
Symbioosi 5 (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-74-6
Symbioosi 6 (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 kevät 2022 978-952-7327-75-3
Symbioosi ABI (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) kesä 2022 978-952-7327-76-0
Symbiosis 1 – Life and Evolution (LOPS2021) * 19,90 € (+ alv) 2 Valmis 978-952-7327-87-6
Symbioosi 1: Elämä ja evoluutio 13,50 € Valmis 978-952-7237-16-8
Symbioosi 2: Ekologia ja ympäristö 13,50 € Valmis 978-952-7237-17-5
Symbioosi 3: Solu ja perinnöllisyys 13,50 € Valmis 978-952-7237-18-2
Symbioosi 4: Ihmisen biologia 13,50 € Valmis 978-952-7237-19-9
Symbioosi 5: Bioteknologia 13,50 € Valmis 978-952-7237-20-5
Symbioosi 6: Biologian kertaus 19,90 € Valmis 978-952-7237-11-3

Englanti – Grammar Capital

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Grammar Capital – Englannin kielioppi 13,50 € (+ alv) Valmis 978-952-7237-38-0

Espanja – ¿Hablas español?

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
¿Hablas español? 1 13,50 € Valmis 978-952-7237-33-5
¿Hablas español? 2 13,50 € Valmis 978-952-7237-34-2
¿Hablas español? 3 13,50 € Valmis 978-952-7237-35-9
¿Hablas español? 4 13,50 € Valmis 978-952-7237-36-6
¿Hablas español? 5 13,50 € Valmis 978-952-7237-37-3
¿Hablas español? 6 13,50 € Valmis 978-952-6649-96-2

Filosofia – Filia

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Filia 1: Ajattelun taitoa etsimässä (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 2 kesä 2021 978-952-7327-72-2
Filia 2: Eetosta etsimässä (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 2 Valmis 978-952-7327-73-9
eFilosofia 1: Ajattelun taitoa etsimässä 13,50 € Valmis 978-952-7237-57-1
eFilosofia 2: Eetosta etsimässä 13,50 € Valmis 978-952-7237-58-8

Fysiikka – Resonanssi

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Resonanssi 1: Fysiikka luonnontieteenä (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 1 Valmis 978-952-7327-19-7
Resonanssi 2: Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 1 Valmis 978-952-7327-23-4
Resonanssi 3: Energia ja lämpö (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 Valmis 978-952-7327-44-9
Resonanssi 4: Voima ja liike (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-45-6
Resonanssi 5: Jaksollinen liike ja aallot (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-46-3
Resonanssi 6: Sähkö (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-47-0
Resonanssi 7: Sähkömagnetismi ja valo (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 kevät 2022 978-952-7327-48-7
Resonanssi 8: Aine, säteily ja kvantittuminen (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 kevät 2022 978-952-7327-49-4
Resonanssi ABI (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) kevät 2022
Resonance 1 – Physics as a natural science (LOPS2021) * 19,90 € (+ alv) 1 Valmis 978-952-7327-88-3
Resonanssi 1 – Fysiikka luonnontieteenä 13,50 € Valmis 978-952-7237-30-4
Resonanssi 2 – Lämpö 13,50 € Valmis 978-952-7237-31-1
Resonanssi 3 – Sähkö 13,50 € Valmis 978-952-7237-10-6
Resonanssi 4 – Voima ja liike 13,50 € Valmis 978-952-7237-15-1
Resonanssi 5 – Jaksollinen liike ja aallot 13,50 € Valmis 978-952-7237-92-2
Resonanssi 6 – Sähkömagnetismi 13,50 € Valmis 978-952-7237-93-9
Resonanssi 7 – Aine ja säteily 13,50 € Valmis 978-952-7237-94-6

Historia – Epookki

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Epookki 1: Ihminen, historia ja ympäristö (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 2 Valmis 978-952-7327-25-8
Epookki 2: Kansainväliset suhteet (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 2 Valmis 978-952-7327-50-0
Epookki 3: Itsenäisen Suomen historia (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-51-7
Epookki 4: Eurooppalainen ihminen (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-52-4
ePookki 1 – Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa 13,50 € Valmis 978-952-7237-42-7
ePookki 2 – Kansainväliset suhteet 13,50 € Valmis 978-952-7237-43-4
ePookki 3 – Itsenäisen Suomen historia 13,50 € Valmis 978-952-7237-44-1
ePookki 4 – Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys 13,50 € Valmis 978-952-7237-45-8
Opas antiikin Roomaan 15,90 € Valmis 978-952-7237-46-5

Kemia – Orbitaali

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Orbitaali 1: Kemia ja minä (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 1 Valmis 978-952-7327-21-0
Orbitaali 2: Kemia ja kestävä tulevaisuus (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 1 Valmis 978-952-7327-41-8
Orbitaali 3: Molekyylit ja mallit (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-53-1
Orbitaali 4: Kemiallinen reaktio (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-54-8
Orbitaali 5: Kemiallinen energia ja kiertotalous (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 kevät 2022 978-952-7327-78-4
Orbitaali 6: Kemiallinen tasapaino (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 kevät 2022 978-952-7327-79-1
Orbitaali ABI (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) syksy 2022 978-952-7327-80-7
Orbital 1: Chemistry and me (LOPS2021) * 19,90 € (+ alv) 1 Valmis 978-952-7327-89-0
Orbitaali 1 – Kemiaa kaikkialla 13,50 € Valmis 978-952-7237-32-8
Orbitaali 2 – Ihmisen ja elinympäristön kemia 13,50 € Valmis 978-952-6649-95-5
Orbitaali 3 – Reaktiot ja energia 13,50 € Valmis 978-952-7237-14-4
Orbitaali 4 – Materiaalit ja teknologia 13,50 € Valmis 978-952-7237-95-3
Orbitaali 5 – Reaktiot ja tasapaino 13,50 € Valmis 978-952-7327-15-9

Maantiede – Tellus

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Tellus 1: Maailma muutoksessa (LOPS2021) * 13,50 € (+ alv) 2 Valmis 978-952-7327-40-1
Tellus 2: Sininen planeetta (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 kesä 2021 978-952-7327-56-2
Tellus 3: Yhteinen maailma (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-57-9
Tellus 4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (LOPS2021) 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-58-6
Tellus 1: Maailma muutoksessa 13,50 € Valmis 978-952-7237-21-2
Tellus 2: Sininen planeetta 13,50 € Valmis 978-952-7237-22-9
Tellus 3: Yhteinen maailma 13,50 € Valmis 978-952-7237-23-6
Tellus 4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta 13,50 € Valmis 978-952-7237-24-3

Ruotsi – Grip Chansen!

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Grip chansen! 1-2: Välkommen in (LOPS2021) * 12,90 € (+ alv) 4 Valmis 978-952-7327-59-3
Grip chansen! 3: Svenska i tiden (LOPS2021) * 6,45 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-60-9
Grip chansen! 4: Livet i flera färger (LOPS2021) * 6,45 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-61-6
Grip chansen! 5: Vidgade vyer (LOPS2021) * 6,45 € (+ alv) 2 syksy 2022 978-952-7327-62-3
Grip chansen! 6: Öva att tala (LOPS2021) 6,45 € (+ alv) 2 syksy 2023 978-952-7327-63-0
Grip chansen! 7: Med ansvar mot framtiden (LOPS2021) 6,45 € (+ alv) 2 syksy 2023 978-952-7327-64-7
Grip chansen ABI! (LOPS2021) 6,45 € (+ alv) syksy 2021 978-952-7327-65-4
Grip chansen! Välkommen in – Kurs 1 13,50 € Valmis 978-952-7237-48-9
Grip chansen! Må väl – Kurs 2 13,50 € Valmis 978-952-7237-49-6
Grip chansen! Åktur i Finland – Kurs 3 13,50 € Valmis 978-952-6649-98-6
Grip chansen! Livet i flera färger – Kurs 4 13,50 € Valmis 978-952-7237-50-2
Grip chansen! Vidgade vyer – Kurs 5 13,50 € Valmis 978-952-7237-51-9
Grip chansen! Öva att tala – Kurs 6 13,50 € Valmis 978-952-7327-08-1
Grip chansen! Med ansvar mot framtiden – Kurs 7 13,50 € Valmis 978-952-7327-09-8
Grip chansen abi! 13,50 € Valmis 978-952-7237-52-6
Johdatus lukion ruotsiin: Min Grej 13,50 € Valmis 978-952-7237-47-2

Saksa

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Unter Uns 1-2: Kieli-identiteetti ja vuorovaikutustaidot (LOPS2021) * 29,70 € (+ alv) 4 kesä 2021 978-952-7327-67-8
Unter Uns 3: Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (LOPS2021) * 13,50 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-68-5
Unter uns 4: Kieli vaikuttamisen välineenä (LOPS2021) * 13,50 € (+ alv) 2 kevät 2022 978-952-7327-69-2
Unter uns 5 (LOPS2021) * 13,50 € (+ alv) 2 kevät 2022 978-952-7327-81-4
Unter uns 6 (LOPS2021) * 13,50 € (+ alv) 2 syksy 2022 978-952-7327-82-1
Saksan Kielioppi 15,90 € (+ alv) Valmis 978-952-7237-39-7
Unter uns 1 19,90 € Valmis 978-952-7237-85-4
Unter uns 2 19,90 € Valmis 978-952-7237-86-1
Unter uns 3 19,90 € Valmis 978-952-7237-87-8
Unter uns 4 19,90 € Valmis 978-952-7237-88-5
Unter uns 5 19,90 € Valmis 978-952-7237-89-2
Unter uns 6 19,90 € Valmis 978-952-7237-90-8

Tietotekniikka – Bitti

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Bitti 1: LibreOffice-harjoituskirja 6,75 € (+ alv) Valmis 978-952-7237-54-0
Bitti 2: Inkscape-harjoituskirja 6,75 € (+ alv) Valmis 978-952-7237-55-7
Bitti 3: GIMP-harjoituskirja 6,75 € (+ alv) Valmis 978-952-7237-56-4

Yhteiskuntaoppi – Yhteisö

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Yhteisö 1: Suomalainen yhteiskunta (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 2 Valmis 978-952-7327-42-5
Yhteisö 2: Taloustieto (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 2 syksy 2021 978-952-7327-55-5
Yhteisö 3 (LOPS2021) * 6,75 € (+ alv) 2 kevät 2022 978-952-7327-86-9
eYhteiskuntaoppi 1: Suomalainen yhteiskunta 13,50 € Valmis 978-952-7237-60-1

Äidinkieli ja kirjallisuus – Tekstinhuolto

Kirja Hinta op Julkaisuaikataulu ISBN
Tekstinhuollon kirja 6,75 € (+ alv) Valmis 978-952-7237-29-8