Käänteentekevät oppikirjat

”Hyvä kirja oikeaan aikaan voi muuttaa ihmisen elämän.”
Professori Pirjo Hiidenmaa

banneri-web

Suomen tietokirjailijat ry julkaisee Educa 2017 -tapahtumassa kolmannen osan kirja-alan murrosta analysoivasta kirjasarjastaan. Sarjan kolmas osa tarkastelee oppikirjojen merkitystä osana oppimiskulttuuria. Kirjassa pohditaan, millainen on käänteentekevä oppikirja tai kirjasarja.

Kirjassa analysoidaan ja esitellään eri oppiaineiden oppimateriaalien historiaa ja nostetaan esiin kyseisen aineen opetusta merkittävästi muuttaneita teoksia. e-Opin tietokirjailija professori Maija Aksela ja kustannusjohtaja Johannes Pernaa ovat mukana teoksen kirjoittajakaartissa pohtimassa käänteentekeviä kemian oppikirjoja.

Sarjassa on aiemmin julkaistu teokset:

  1. Kirja muuttuvassa tietoympäristössä
  2. Laatua! Oppimateriaalit muuttuvassa tietoympäristössä

Paneeli kirjamessuilla

Suomen tietokirjailijat ja Heureka järjestivät Helsingin kirjamessuilla 2016 aiheeseen liittyvän paneelikeskustelun. Paneelissa keskustelivat kirjan toimittajat, Pirjo Hiidenmaa ja Markku Löytönen, ja Helsingin Norssin abit Eemeli Louhimies, Marina Wels ja Adele Tanhuanpää. Haastattelijana toimi Paula Havaste.

Vasemmalta oikealle: Paula Havaste, Pirjo Hiidenmaa, Eemeli Louhimies, Marina Wels, Adele Tanhuanpää ja Markku Löytönen.
Vasemmalta oikealle: Paula Havaste, Pirjo Hiidenmaa, Eemeli Louhimies, Marina Wels, Adele Tanhuanpää ja Markku Löytönen.

Paneelin keskeiset nostot

Keskustelun alustuksena prof. Hiidenmaa kuvaili, millaisessa muutoksessa oppimateriaalit tällä hetkellä ovat. Kirja on ja pysyy pitkänä tekstinä, joka sisältää keskeisen tietosisällön opittavasta aiheesta, mutta samalla kirjan muotoon ja kuluttamiseen vaikuttavat pedagogiset ja teknologiset muutokset. Esimerkiksi 70-luvulla opittiin työskentelemään ryhmässä, mutta nykyiset opetussuunnitelmat taas painottavat yhteisöllistä tiedonrakennusta.

Professori Markku Löytönen puheenvuorossa.
Professori Markku Löytönen puheenvuorossa.

Norssin abit toivat paneeliin opiskelijanäkökulman siitä, millaisia oppimistarpeita heillä on ja millaisia oppimateriaaleja he käyttävät lukiossa. Abit painottivat kirjan olevan tärkeä osa oppimista, mutta samalla mainittiin oppikirjojen perussisältöä laajentavat ja syventävät yleiset tietokirjat sekä verkon tarjoamat lisäaineistot, kuten esim. asiantuntijaluennot (TED-talks).

Ala kehittyy kokoajan kohti sähköistä julkaisemista, jonka eduista, haitoista ja kokemuksista käytiin erinomaista keskustelua. Sähköisen oppimateriaalin mahdollisuudet ovat yleisesti hyvin kaikilla tiedossa, mutta mielenkiintoista on se, miten niitä käytetään opetuksessa. Miten yhä enemmän pirstaleisemmassa tietoympäristössä kasvetaan asioiden pohtimiseen ja keskittymiskulttuuriin?

Tämä jätetään koulun arjessa opettajien harteille. Opettajan rooli pysyy keskeisenä myös tulevana sähköisten oppimateriaalien aikakautena.

Julkaistu (Muokattu 15.11.2016)
Kategoria(t): Tapahtumat