Bitti 1: LibreOffice-harjoituskirja

Mitä LibreOffice-ohjelmalla voi tehdä? LibreOffice on täysi toimisto-ohjelma, jolla onnistuu tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, diaesityksen tekeminen, matemaattiset kaavat ja piirtäminen. Tässä kirjassa on lähdetty ongelmista ja pyritty etsimään ongelmille ratkaisu käyttäen LibreOffice-ohjelmaa. Tämä kirja katsoo pitkälle tulevaisuuteen ja osoittaa, että tietotekniset taidot ovat kaikkien saavutettavissa. Kirjan harjoitukset ovat sellaisia, että niitä voi hyödyntää monissa eri yhteyksissä, eriasteisten opintojen yhteydessä tai erilaisissa elämäntilanteissa. Materiaali antaa hyvän pohjan tietokonepohjaiselle ongelman ratkaisulle  taidolle, jota tarvitaan tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa.

Kirja on laadittu siten, että se muodostaa yhtenäisen loogisesti etenevän kokonaisuuden. Kirjassa on yhden atk-kurssin teoria ja harjoitukset. Tässä kirjassa yksi kappale vastaa yhtä oppituntia, joka on 7590 minuutin kokonaisuus. Harjoituksia on reilusti enemmän kuin yhden kurssin aikana ehtii tekemään. Toivottavasti kirjasta muodostuu samalla lähdeaineisto, johon on helppo palata myös, kun tietotekniikkaa sovelletaan käytäntöön muissa yhteyksissä. Tämä kirja on poikkitieteellinen eli sivuaa maantiedettä, biologiaa, kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, terveystiedettä, yhteiskuntaoppia jne. Yhdistävänä tekijä on tietotekniikka.

Toivotamme innostavia hetkiä kirjan ja LibreOffice-ohjelman parissa!

Kirjailijat