Opas antiikin Roomaan

”Kaikki tiet vievät Roomaan…”

Eurooppalaiseen kulttuuriin perehdyttäessä kaikki tiet johtavat edelleen Roomaan. Antiikin kreikkalaiset loivat eurooppalaisen kulttuurin perustan, jota roomalaiset kehittivät eteenpäin ja jonka roomalaiset levittivät koko laajan valtakuntansa alueelle. Vähitellen antiikin perintöön pohjautuva kulttuuri levisi Rooman valtakuntaa laajemmallekin alueelle. Jos haluaa tuntea ja ymmärtää länsimaista kulttuuria, täytyy tuntea Roomaa.

Lukion pakollisilla historiankursseilla antiikin historiaa ehditään kuitenkin käsitellä vain vähän. Monissa lukioissa antiikin historialle on omistettu valinnainen syventävä kurssi, ja lisäksi monista kouluista tehdään opintomatkoja Roomaan. Tämän kirjan tarkoitus on toimia oppimateriaalina Rooman historian syventävällä kurssilla sekä opaskirjana opintomatkoilla. Lisäksi teos sopii Roomaan matkustavan kulttuurimatkailijan tietopakettina tai Rooman historiasta kiinnostuneen lukemistona.

Teoksessa on kolme osaa. Ensimmäisessä eli kronologisessa osassa luodaan katsaus Rooman vaiheisiin kaupungin perustamisesta Länsi-Rooman tuhoon. Tämä auttaa lukijaa jäsentämään ajankulkua ja toimii perustana seuraavalle, temaattiselle osalle. Siinä syvennytään tarkastelemaan Rooman historian ja kulttuurin keskeisiä teemoja, joita lukion pakollisilla kursseilla ei ehditä käsitellä. Kirjan päättävä topografinen osa palvelee kaikkia kulttuurista kiinnostuneita Roomaan matkaavia.

Tervetuloa matkalle eurooppalaisen kulttuurin lähteille! Viam carpamus!

Kirja on ostettavissa myös iBooks-storesta.

Kirjailijat