Annina Rostila

Annina on perinnöllisyystieteilijä, joka opettaa biologiaa, maantietoa ja kemiaa sekä toimii opetusharjoittelijoiden ohjaajana Helsingin Normaalilyseossa. Annina harrastaa lisäksi biolääketieteen ja kasvatustieteen tutkimusta. Annina on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian käytöstä ja sen kehittämisestä opetuksessa. E-kirjojen tekeminen on luonnollinen jatkumo tälle kehitystyölle. Annina haluaa tehdä innostavia, selkeitä ja ajankohtaista tietoa sisältäviä oppimateriaaleja.