Ari Kinnunen

Ari työskentelee Paanan koulussa, Jokioisissa opettaen fysiikkaa, matematiikkaa ja kemiaa. Hän on ollut  kiinnostunut jo opiskeluajoista asti TVT:n käytöstä opetuksessa. Arille on kertynyt opetusmateriaalia työvuosien myötä – niin konkreettisia opetusvideoita ja applettaja kuin ideoita opetuksen toteuttamiseen. Arin mukaan e-Opin fysiikan kirjat on kirjoitettu oppilaan näkökulmasta opettajaa unohtamatta. Kirjojen tekstit lähestyvät fysiikan ilmiöitä käytännön läheisesti unohtamatta kuitenkaan itse fysiikkaa.