Ari Pitkäranta

Tohtori Ari Pitkäranta on tehnyt oppimisen ja johtamisen kehitystutkimusta yli 20 vuoden ajan yliopistoilla, yrityksissä ja ammattikorkeakouluissa. Hän on luonut epälineaarisen oppimisen ja johtamisen mallin, ”taloudellinen oppiminen”, jonka perustana on mielekkään oppimisen teoria. Tohtori Pitkäranta on väitellyt Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa teemasta ”ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi osaksi epälineaarista arvoketjua”. Pitkäranta on toiminut sekä yliopiston suunnittelijana että ammattikorkeakoulun yliopettajana, ja hänellä on vuosien elinkeinoelämän kokemus myös asiantuntijayrittäjänä.

Verkkosivu: LinkedIn