Jaana Viljakainen

Jaana Viljakainen

Jaana on englannin ja äidinkielen opettaja Savonlinnasta. Jaanalla on paljon kokemusta maahanmuuttajaryhmistä ja muista erityisryhmistä. Tämä kokemus on auttanut Jaanaa tunnistamaan, millainen materiaali on toimiva.

Jaanan mielestä eStories-sarjan tekemisessä hienointa on ollut luoda globaalia ja monikäyttöistä materiaalia. Monipuoliset tehtävät mahdollistavat eriyttämisen ja kannustavat oppilasta käyttämään luovuuttaan ja kekseliäisyyttään, ja sitä kautta kasvattamaan kielitaitoaan ja rohkeuttaan kommunikoida englanniksi.