Juha Karkkulainen

Juha opettaa fysiikkaa ja kemiaa Joensuun normaalikoulun lukiossa ja yläkoulussa. Oppikirjan muokattavuus ja päivittämisen helppous kiehtovat Juhaa. Myös se, että koulussa tehdyt oppilastyöt löytyvät videona kertausta varten tai toimivat oppimistehtävien pohjana. Simulaatiot ja interaktiiviset tehtävät antavat oppilaille mahdollisuudet edetä omaan tahtiiin. Myös tehtävien palauttaminen sähköisessä muodossa mahdollistaa paremman jatkuvan arvioinnin toteuttamiseen.