Kirsi Idänpirtti

Kirsi työskentelee biologian ja maantieteen opettajana Mikkelin lukiossa. e-Opin oppikirjojen vahvuutena hän pitää laaja tietoainesta, animaatioita, lukuisia internettiin pohjautuvia tehtäviä, yo-tehtäviä ja nopeasti kertauksenomaisesti vastattavia tehtäviä. Kaikki nämä houkuttelevat oppilasta pohtimaan ja yhdistelemään asioita. Kirsi on innostunut integroimaan eri oppiaineita ja tarkastelemaan asioita useamman tieteenalan näkökulmasta yhtäaikaa.