Kristiina Vahtera

Kristiina on ranskan ja espanjan kääntäjä. Häntä kiinnostavat sähköiset mediat ja muokkautuvat oppimisympäristöt. Kristiinan mielestä e-Oppi tekee loistavaa työtä uusien oppimateriaalien kehittämisessä. e-Opin sähköinen ja muokattava kirja on mahdollistanut ranskan kielen oppimisen aivan uudella tavalla.