Leena Vainio

Leena toimii luokanopettajana Paanan koulussa Jokioisilla. e-Opissa Leenaa inspiroi sähköinen ja muokattava oppimateriaali, joka on Leenan mukaan ainoa keino sovittaa materiaali oman luokan tarpeisiin soveltuvaksi. Vapaa-aikaansa Leena viettää partioharrastuksen parissa, jonka myötä retkeilyä ja maastovuorokausia kertyy varsinkin kesällä.