Maija-Riitta Ollila

Maija-Riitta on opettanut filosofiaa eri yliopistoissa. Tällä hetkellä Maija-Riitta popularisoi tiedettä ja filosofiaa kirjoissaan ja koulutustyössään Pro Sophia Oy:ssa. Maija-Riitta näkee yhdeksi filosofian tehtäväksi harsia kokoon todellisuutta erityistieteiden tarjoamasta tiedosta. Tulevaisuudessa sähkökirjat mahdollistavat eri opinalojen vuorovaikutuksen ja monipuolisen maailmankuvan luomisen.