Martti Troberg

Martti opettaa historiaa, uskontoa ja yhteiskuntaoppia Helsingin normaalilyseossa. Oppimateriaalityössä häntä kiinnostaa eniten suurten kokonaisuuksien hahmottaminen. Historiassa eräs tärkeimmistä tehtävistä on ohjata oppilasta löytämään punainen lanka, syy-seurausyhteydet, mutta kuitenkin niin, että teksti pysyy luettavana eikä vain luettelona tapahtumista.