Pekka Tulkki

Pekka opettaa musiikkia Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa sekä Etäkoulu Kulkurissa. Musiikki oppiaineena on toiminnallinen ja sen työtapoihin kuuluvat vahvasti soittaminen ja laulaminen. Sähköisen oppimateriaalin luominen ja tuominen perinteisten työtapojen rinnalle on Pekan mielestä mielenkiintoinen tapa kehittää musiikinopetusta. Sähköinen oppimateriaali kulkee ja kehittyy musiikinopettajan mukana sekä toimii myös erityisopetuksen tukena.