Petra Gustafsson

Petra on espanjan ja portugalin opettaja ja tulkki sekä muusikko. Hän opettaa espanjaa ja portugalia eri oppilaitoksissa Helsingissä ja Espoossa. Sähköisen oppikirjan hän näkee oivana mahdollisuutena oppia kieltä yhdistämällä tähän mennessä hyvin toimiviksi todetut ideat uusiin teknologian mahdollistamiin oppimiskeinoihin. Se, että e-Opin päivitettävä kirja pysyy jatkuvasti muuttuvan kielen mukana, on eduksi niin oppilaille kuin opettajillekin. Automaattisesti korjautuvat tehtävät jättävät enemmän aikaa suullisen kielitaidon harjoitteluun tunnilla.