Tuomas Aivelo

Tuomas on evoluutiobiologi ja biologian opetuksen tutkija Helsingin yliopistosta. Tuomasta innostaa nopeasti muuttuva biologian tieteenala. ”Sähköinen materiaali mahdollistaa kuvien, linkkien ja tiedonhaun aivan uudella tavalla. Muuttuvassa maailmassa biologian osaaminen on keskeistä ihmisen ja ympäristön toiminnan ymmärtämiseen. Haluan tehdä oppimateriaaleja, jotka johdattavat selkeästi ja innostavasti opiskelijaa tarttumaan tieteenalan suuriin kysymyksiin.”