Tuomo Riekkinen

Tuomo toimii opettajana Pyhäselän koulussa ja lukiossa. Yläkoulussa Tuomo opettaa ATK:ta, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä lukiossa ATK:ta. Tuomo hakeutui e-Opin kirjailijaksi, koska hän innostui Peda.netin muokkaamista ja yhteisöllistä oppimista tukevista mahdollisuuksista.