Oppikirjailijat

Luonnontieteiden ja kielten oppikirjailijoita

Jorma on luokanopettaja, joka on pitkään laatinut alakoulun luonnontieteen materiaaleja. Nykyisin jorma toimii kasvatus- ja opetusalan hallintotehtävissä Valkeakoskella. Jorma innostui selvittämään sähköisen oppikirjan mahdollisuuksia ja lähti työstämään e-Opille sähköisiä ympäristöopin oppikirjoja. Jorma toivoo, että hänen e-Opille työstämänsä materiaali houkuttelee myös sähköisestä maailmasta reaalimaailmaan eli tekemään fysiikan ja kemian kokeiluja ihan oikeasti.

Simo on pitkäaikainen oppikirjailija, joka on ollut mukana kirjoittamassa yli 80 teosta biologian ja maantieteen opetukseen vuosina 2000–2010. Simo on Forssan yhteislyseon rehtori, biologian ja maantieteen opettaja ja e-Opin toimitusjohtaja. Simon mukaan kouluihin tarvitaan muokattavia ja vuorovaikutteisia oppimateriaaleja. Oppikirjailijan työssä häntä motivoi mahdollisuus kehittää opettamisen ja oppimisen mahdollisuuksia.

Ari työskentelee Paanan koulussa, Jokioisissa opettaen fysiikkaa, matematiikkaa ja kemiaa. Arin mukaan e-Opin fysiikan kirjat on kirjoitettu oppilaan näkökulmasta opettajaa unohtamatta. Kirjojen tekstit lähestyvät fysiikan ilmiöitä käytännön läheisesti unohtamatta kuitenkaan itse fysiikkaa.

Jarkko työskentelee kemian ja fysiikan ainedidaktiikan lehtorina Helsingin yliopistossa. Jarkon mielestä oppikirjailijan työssä on parasta mahdollisuus luovaan työskentelyyn. Jarkko on myös toiminut vuosia kemian sensorina YTL:ssä, joten hänellä on erinomainen näppituntuma lukiokemian sisältöihin ja osaamisvaatimuksiin.

Johannes työskentelee opettajana ja tutkijana Helsingin yliopiston Kemian osastolla. Johanneksen mukaan oppikirjailijan tärkein tehtävä on luoda ajatteluun ja harrastuneisuuteen innostavia aineistoja, sillä niistä ainesosista kasvaa todellisia asiantuntijoita.

Elina työskentelee saksan ja ruotsin kielten opettajana Jalkarannan koulussa, Myllypohjan koulussa ja Harjun koulussa Lahdessa. Elina innostui e-Opista, koska oli aiemmin käyttänyt opetuksessa itse keräämiänsä valmiita sähköisiä oppimateriaaleja ja oli halukas saamaan aikaan käyttövalmiin kokonaisuuden.

Susanne on ruotsin ja ranskan opettaja ja Syväkankaan yhtenäiskoulun rehtori. Susanne arvostaa sähköisissä oppikirjoissa niiden muokattavuutta oppilaan, oppilasryhmän sekä opettajan tarpeita vastaaviksi.

Eeva on kokenut englannin opettaja. Eeva kirjoittaa eStories 7–9 –sarjaa englannin opetuksen tueksi. Eeva kuvailee sarjaa ajankohtaiseksi, autenttiseksi, interaktiiviseksi, yhteisölliseksi ja erityisesti hauskaksi.

Riitta toimii ruotsin kielen lehtorina Järvenpään lukiossa. Hänen mukaansa sähköiset oppimisympäristöt avaavat mahdollisuudet oppijan omaehtoisuuteen sekä monipuolisten oppimisstrategioiden hyödyntämiseen.