Oppikirjat

Tutustu oppikirjoihimme myös webinaaritallenteiden avulla!

Olemme julkaisseet 150 oppikirjailijamme kanssa yli 90 digitaalista oppikirjaa peruskouluun ja lukioon. Kustannamme kirjoja lähes kaikkiin oppiaineisiin ja luonnontieteitä myös englanniksi. e-Opin oppimateriaalit voi tilata Edustoresta, Kirjavälityksestä, Kirjastopalveluista tai suoraan e-Opilta.

Digioppimateriaalimme ovat saatavilla perinteiseen tapaan yksittäisinä teoksina, valikoituina tuotepaketteina ja koko e-Opin kirjavalikoiman sisältävinä edullisina Opiq+-tilauksina opetusryhmälle, vain opettajalle tai yksityiskäyttöön.

HUOM! Suuri osa teoksista on jo käytettävissä uudella Opiq-alustalla, ja loput digikirjat siirtyvät sinne v. 2023 aikana. Alta näet kustannusohjelmamme mukaiset oppikirjat.

Digikirjat Opiq-alustalla

Näyteluvuissa esitellään yksi luku jokaisesta digikirjasta. Päästäksesi tutustumaan kokonaisiin kirjoihin sekä niiden tehtäväkokoelmiin ja toimintoihin, tilaa maksuttomat opettajan tunnukset. Tunnukset ovat voimassa 2 kk.

Esittelemme digikirjojamme sinulle tai oppiaineryhmällesi mielellämme myös etäyhteydellä – varaa sinulle sopiva aika!

Alakoulu

Tarjoamme alakouluun uuden opetussuunnitelman mukaiset digikirjat ympäristöoppiin vuosiluokille 3–6, ruotsiin ja musiikkiin. Alakoulun ympäristöopin oppikirjoista on olemassa myös laadukas perinteinen paperikirja, jota myydään yhdessä digikirjan kanssa ja erikseen.

Alakoulun ympäristöoppi

Alakoulun ympäristöoppi -sarja on syntynyt kokeneiden luonnontieteiden oppikirjailijoiden yhteistuotantona. Se kattaa laadukkaan oppimateriaalin, monipuolisia tehtävistöjä ja kannustaa oppilaita kokeellisuuteen. Digikirja on yhdistettävissä myös painettuun kirjaan.

Alakoulun musiikki

Muusa on digitaalinen oppikirja alakoulun musiikin opetukseen kokeneelta muusikolta ja musiikin opettajalta. Se sisältää luokka-asteiden 3–6 oppilaille laajan kokonaisuuden musiikin teoriaa ja historiaa.

Alakoulun ruotsi

Min Grej 1 on digikirja alakoulun ruotsin opetukseen kokeneilta kielten opettajilta. Kokonaisuus sisältää laadukkaan tekstikirjan materiaalit äänitallenteineen ja vuorovaikutteisen tehtävistön.

Yläkoulu

Yläkoulun tarjontamme kattaa täydet oppimateriaalit pakollisiin opintoihin biologiassa, maantiedossa, fysiikassa, kemiassa, uskonnossa, historiassa, yhteiskuntaopissa, kotitaloudessa, opinto-ohjauksessa, ruotsissa ja englannissa. Kaikkiin digikirjoihimme sisältyy sekä tekstikirja että tehtävistö. Opettajanmateriaalit ovat opettajalle ilmaisia.

Biologia – Solu

Solu-sarja on upeita kuvia ja monipuolisesti mediaa hyödyntävä digitaalinen yläkoulun biologian sarja kokeneilta oppikirjailijoilta.

Englanti – eStories

eStories rohkaisee ja opettaa oppilaita käyttämään englannin kieltä käytännön tilanteissa. Tehtävien monipuolisuus, pelillisyys ja innostaminen ovat teoksen tunnusmerkkejä.

Fysiikka – Spektri

Spektri 7-9 on yläkoulun fysiikan oppimateriaali, joka motivoi tutkimaan ja tekee fysiikan ilmiöistä helposti ymmärrettäviä runsaan multimediasisällön avulla.

Kemia – Vihreä kemia

Vihreän kemian keskeisiä teemoja ovat ilmakehä, ruoka ja vesi, jotka punaisena lankana tutustuttavat oppilaat yläkoulun kemian sisältöihin.

Kotitalous – Kotiin

Kotiin on uusi, kattava ja innostava oppimateriaali yläkoulun kotitalouteen. Havainnollinen digikirja opettaa arjen taitoja mukaansatempaavalla otteella. Saatavilla on myös Opettajan opas.

Maantieto – Kartta

Kartta 7-9 -sarjan monipuoliset, reaaliajassa päivittyvät oppimateriaalit tekevät yläkoulun maantiedon sisällöistä havainnollisia, innostavia ja helposti omaksuttavia.

Musiikki

e-Opin musiikin digikirja Muusa on kattava musiikin teoria 1 -tietopaketti, joka sisältää katsauksen myös taiteen historiaan.

Ohjelmointia matematiikkaan

Ohjelmointia matematiikkaan -sarja johdattaa yläkoululaiset ohjelmoinnin pariin hyödyntäen samalla matematiikan opintojen ajankohtaisia aihepiirejä teemoissaan.

Oppilaanohjaus – eOpo

Oppilaanohjauksen yläkoulun
reaaliaikaisesti päivittyvät kirjat ovat kattavia teoksia oppilaanohjauksen pääsisällöistä, mutta samalla tukiranka oppilaan omaehtoiselle työskentelylle oman tulevaisuutensa kartoittamiseksi.

Ruotsi – Min Grej

Min Grej on alakoulusta yläkouluun yltävä B-ruotsin kirjasarja, jonka kirjailijoina ovat kokeneet kielten opettajat.

Suomi toisena kielenä – Valoa

Valoa-materiaalin on tarkoitus tuoda raikas näkökulma nuorille suomen kielen oppimiseen erityisesti yläkoulun valmistavassa opetuksessa.

Terveystieto – Vita

Vita on uusi terveystiedon digikirjasarja yläkouluun. Interaktiiviset kuvat ja videot tekevät aiheisiin tutustumisesta mielekästä ja auttavat oppilasta pysähtymään pohtimaan terveyteen liittyviä kysymyksiä.

Uskonto – Lähimmäinen

Kirjasarjan nimen mukaisesti oppilas tarkastelee uskontoa, etiikkaa ja elämänkysymyksiä teemalla lähimmäinen, tavoitteenaan ymmärtää kaikkien ihmisten olevan yhtä ihmiskuntaa maapallolla – sukupuoleen, rotuun, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta.

Historia – Epookki

Epookki 7–8 on laaja ja havainnollinen digikirja seitsemännen ja kahdeksannen luokan historian opetukseen.

Lukio

Lukion kustannusohjelmamme sisältää laadukkaan tuotannon luonnontieteisiin, kieliin ja humanistis-yhteiskunnallisiin oppiaineisiin. Lukiokirjoissa erityisen pidetty ominaisuus on kirjojen pitkä lisenssi.

* merkintä LOPS2021-kirjan perässä tarkoittaa pakollista moduulia.

Biologia – Symbioosi

Kattava Symbioosi-sarja päivitetään uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Se johdattaa biologian ilmiöiden äärelle digimateriaalin parhaita puolia hyödyntäen.

Englanti – Grammar Capital

Grammar Capital -teos on kattava ja havainnollinen paketti englannin kielioppia edistyksellisessä, aina mukana kulkevassa digimuodossa. Materiaalin ovat kirjoittaneet kokeneet oppikirjailijat Julie ja Riitta Silk.

Filosofia – Filia

Filia-sarja tarjoaa uuden ja ajanmukaisen lähestymistavan filosofian perusteisiin. Filia 1 ja 2 -teokset julkaistaan uuden opetussuunnitelman mukaisina.

Fysiikka – Resonanssi

Resonanssi-sarja kattaa koko lukiofysiikan. Se esittelee fysiikan keskeiset teoriat ja menetelmät käyttäen apuna videoita, simulaatioita sekä selventäviä esimerkkejä. Sarjan ote on tutkimuksellinen ja fysiikan luonne kokeellisena tieteenä korostuu.

Historia – Epookki

Epookki on kattava kirjasarja lukion historian opiskeluun. Epookki uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan aiempaa mediarikkaampana ja monipuolisella tehtävistöllä.

Kemia – Orbitaali

Orbitaali on moderni ja dynaaminen lukiokemian sarja, joka kannustaa oppijaa ihmettelemään, tutkimaan ja ymmärtämään kemiaa.

Maantiede – Tellus

Tellus-sarja ohjaa perehtymään maapalloomme ja sen ilmiöihin maantieteellistä maailmankuvaa avartaen. Tämän kattavan ja reaaliaikaisesti päivittyvän sarjan avulla on erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa uuden opetussuunnitelman tavoitteet.

Ruotsi – Grip Chansen!

Grip chansen! on lukion ruotsin B1-oppimäärän opiskeluun suunnattu sarja, joka sisältää LOPS2021-materiaalit pakollisille ja valinnaisille opinnoille (RUB11-RUB17) sekä abiturienteille suunnatun kertauskirjan.

Saksa

Unter uns on suosittu ja kattava oppimateriaali lukion saksan A-oppimäärän moduuleille SAA1-SAA8. Helppokäyttöiset digikirjat innostavat oppimaan ja auttavat rakentamaan vahvan kielitaidon. Saksan eKielioppi on kattava ja havainnollinen paketti saksan kielioppia, joka sisältää helppotajuiset selitykset ja runsaasti harjoituksia oppimista tukemaan.

Tietotekniikka – Bitti

Bitti-sarjan teokset opettavat tietoteknisiä taitoja kuten toimisto-ohjelmistojen, vektorigrafiikan sekä kuvankäsittelyn perusteita.

Yhteiskuntaoppi – Yhteisö

Reaaliajassa päivittyvä Yhteisö-sarja (LOPS2021) ohjaa kasvamaan yhteiskunnasta kiinnostuneeksi kansalaiseksi.