Kokeellinen ja havainnollinen Spektri 7–9 yläkoulun fysiikkaan

Esittelyssä on monipuolinen digioppikirja Spektri 7–9, joka kattaa koko yläkoulun fysiikan oppisisällöt.

Teoksessa lähestytään fysiikkaa kokeellisuuden ja demonstraatioiden kautta. Havainnolliset videot eri ilmiöistä ja mielenkiintoiset oppilastyöt ohjaavat etsimään säännönmukaisuuksia fysiikan teorioiden pohjaksi. Tutki itse -kokonaisuudet sekä interaktiiviset sovellukset taas pyrkivät helpottamaan kokeellisuuden tuomista luokkaan ilman erillistä välineistöä.

Spektrissä oleellisten asioiden erottumista on helpotettu tiivistelmillä ja keskeisillä kysymyksillä, jotka löytyvät luvuista Tiivistelmä-alisivulta. Lisäksi oppilas saa välittömästi palautetta oppimisestaan lukukohtaisilla tuntitesteillä, Kahooteilla ja jaksojen kertaus-Quizleteillä. Samoja työkaluja hyödyntäen myös opettaja voi seurata ryhmän edistymistä ja erottaa vielä kertausta vaativat asiat.

Spektri 7–9 sisältää monipuolisesti tehtäviä kuhunkin lukuun. Tehtävätyypit vaihtelevat suoraan palautteen antavista tehtävistä yhteisöllisiin tutkimus- ja soveltamistehtäviin, joissa päästään esimerkiksi etsimään lähiympäristöstä peilien käyttösovelluksia sekä perehtymään eristämiseen talojen rakentamisessa.

Spektriin kuuluu ajantasainen ja laaja opettajan materiaali työskentelyn avuksi. Materiaalista löytyy taustatietoa lukuihin, tehtävien ratkaisut, valmiita sähköisiä kokeita sekä työkokeita ja paljon muuta lisämateriaalia. Kannattaa testata esimerkiksi vuosiluokille tehtyjä kertausbingoja, jotka kokoavat yhteen lukuvuoden aikana opitut asiat leikkimielisenä valokuvauskisana.

Tutustu näytekirjaan Peda.netissä.