LOPS2021 johdattaa uudelle Orbitaalille

Orbitaali on moderni ja dynaaminen lukiokemian oppimateriaali, joka kannustaa oppijaa ihmettelemään, tutkimaan ja ymmärtämään kemiaa. Sarjan tekstit on kirjoitettu mukaansatempaavasti ja esimerkeiksi on valittu arjesta tuttuja ja tärkeitä kemian ilmiöitä sekä keksintöjä. Ilmiöiden visualisointiin on käytetty perinteisen tekstin lisäksi animaatioita, videoita ja 3D-malleja. Tehtävät mukailevat digitaalisen ylioppilaskirjoituksen mallia edeten muistamista testaavista tehtävistä käsitteiden kautta soveltaviin ja haastavampiin tehtäviin. 

Sarja pyrkii luomaan mallien ja visualisointien avulla kemian eri tasoista loogisen kokonaisuuden, jolloin opiskelijat ymmärtävät käsitteet ja ilmiöt niin makroskooppisella, mikroskooppisella kuin symbolisella tasolla. Sarjan selkeiden esimerkkien ja visualisoinnin avulla opiskelija oppii kemian merkkikieltä ja matemaattisuutta, sekä ymmärtää niiden merkitystä. 

Kokeellisuus tukee Orbitaaleissa ilmiöiden kuvaamista ja selittämistä. Kokeellisuuden avulla syvennetään opiskelijoiden ymmärrystä kemian luonnontieteellisestä luonteesta, kemiallisen tiedon rakentumisesta ja sen esittämisestä. Samalla opiskelijoita ohjataan harjoittamaan kemian menetelmällistä osaamistaan käsitteellisen osaamisen rinnalla. Orbitaali valmentaa opiskelijoita kehittämään myös omia tutkimustaitojaan turvallisuusosaamisen huomioiden.

Orbitaalisarjaa tekee asiantunteva ja kokenut oppikirjailijatiimi: Jarkko Lampiselkä, Justus Mutanen ja Ari Myllyviita. Heidän asiantuntemuksensa avulla kemian opetuksen viimeisin tutkimustieto on yhdistetty kentällä toimivien opettajien tarpeisiin. Lopputuloksena on sarja, joka antaa hyvät valmiudet myös jatko-opintoja ajatellen.   

Aikataulu

Orbitaali-sarjassa julkaistaan materiaalit jokaiseen LOPS2021:n kemian moduuliin (KE1-6) sekä ABI-kertausmateriaali. Lukiomateriaalejamme voi yhdistellä erilaisiksi opintojaksoiksi. Kirjoihin voi käytön alkaessa kirjautua mm. Google tai MPASS-tunnuksilla.

  • Orbitaali 1 on valmis. 
  • Keväällä 2021 julkaistaan Orbitaalit 2, 3 & 4. 
  • Keväällä 2022 julkaistaan Orbitaali 5 & 6.
  • Syksyllä 2022 julkaistaan Orbitaali ABI.

Huomaathan, että näyteluku sisältää vain teorian yhteydessä olevia Testaa tietosi -tehtäviä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja pääsee näkemään kirjauduttuaan tunnuksilla alustalle.

Sarjan esittely

Jos haluat esittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata kalentereistamme etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana! 

Järjestämme esittelywebinaarin 9.2.2021 klo 15.30 – ilmoittaudu mukaan!