LOPS2021 uudistus on käynnissä!

Lukion opetussuunnitelma uudistuu ja sen mukainen opetus alkaa ensi syksynä. Opetussuunnitelmamuutoksen mukanaan tuomat uudet käytänteet ovat toteutettavissa e-Opin uudistuneilla digikirjoilla, joita voi jatkossa myös yhdistellä useamman moduulin kattaviksi opintojaksoiksi. 

Uusi LOPS vaatii myös digikirjan toiminnallisuuksilta enemmän, mikä on huomioitu uusia kirjoja päivitettäessä – tiedotamme asiasta lisää lähiaikoina! Joka tapauksessa opettajien ja opiskelijoiden toiveet huomioidaan kehitystyössämme, kirjoja on testattu aidossa ympäristössä ja niihin ollaan oltu erittäin tyytyväisiä!

Päivitämme uuteen opetussuunnitelmaan seuraavat teokset (lista voi päivittyä myöhemmin):

OppiaineKirjaJulkaisu
Luonnontieteet ja matematiikka
BIOLOGIASymbioosi 1syksy 2020
 Symbioosi 2syksy 2020
 Symbioosi 3syksy 2020
 Symbioosi 4kevät 2021
 Symbioosi 5kevät 2021
 Symbioosi 6kevät 2021
 Symbioosi 7 (kertauskirja)syksy 2020
MAANTIEDETellus 1syksy 2020
 Tellus 2syksy 2020
 Tellus 3kevät 2021
 Tellus 4kevät 2021
FYSIIKKAResonanssi 1 – Fysiikka luonnontieteenä (FY1)syksy 2020
 Resonanssi 2 – Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (FY2)syksy 2020
 Resonanssi 3 – Energia ja lämpö (FY3)kevät 2021
 Resonanssi 4 – Voima ja liike (FY4)kevät 2021
 Resonanssi 5 – Jaksollinen liike ja aallot (FY5)kevät 2021
 Resonanssi 6 – Sähkö (FY6)syksy 2021
 Resonanssi 7 – Sähkömagnetismi ja valo (FY7)kevät 2022
 Resonanssi 8 – Aine, säteily ja kvantittuminen (FY8)kevät 2022
KEMIAOrbitaali 1 – Kemia ja minäsyksy 2020
 Orbitaali 2 – Kemia ja kestävä tulevaisuussyksy 2020
 Orbitaali 3 – Molekyylit ja mallitkevät 2021
 Orbitaali 4 – Kemiallinen reaktiokevät 2021
 Orbitaali 5 – Kemiallinen energia ja kiertotalouskevät 2022
 Orbitaali 6 – Kemiallinen tasapainokevät 2022
TIETOTEKNIIKKABitti 1 – LibreOffice-harjoituskirjakevät 2021
 Bitti 2 – Inkscape-harjoituskirjasyksy 2020
 Bitti 3 – Gimp-harjoituskirjasyksy 2020
   
Historia, yhteiskuntaoppi ja kielet
ENGLANTIEnglannin e-kielioppisyksy 2020
RUOTSIGrip chansen 1-2 (RUB11+RUB12)kevät 2021
 Grip chansen 3 (RUB13)syksy 2021
 Grip chansen 4 (RUB14)syksy 2021
 Grip chansen 5 (RUB15)syksy 2022
 Grip chansen 6 (RUB16)syksy 2023
 Grip chansen 7 (RUB17)syksy 2023
 Grip chansen ABI! (RUB)syksy 2021
 Min Grej: Johdatus lukion ruotsiin (RUB)syksy 2020
SAKSAeSaksa: Unter uns 1kevät 2021
 eSaksa: Unter uns 2kevät 2021
 eSaksa: Unter uns 3kesä 2021
 eSaksa: Unter uns 4syksy 2021
 eSaksa: Unter uns 5syksy 2021
 eSaksa: Unter uns 6kevät 2022
 Saksan eKielioppisyksy 2020
FILOSOFIAeFilosofia 1kevät 2021
 eFilosofia 2kevät 2021
HISTORIAePookki 1 kevät 2021
 ePookki 2 kevät 2021
 ePookki 3syksy 2021
 ePookki 4syksy 2021
YHTEISKUNTAOPPIeYhteiskuntaoppi 1kevät 2021
 eYhteiskuntaoppi 2syksy 2021
eYhteiskuntaoppi 3kevät 2022