LOPS2021

Elokuussa 2021 lukion aloittavat opiskelijat käyvät lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lisää tietoa LOPS-uudistuksesta löytyy mm. Opetushallituksen sivuilta.

Näin LOPS2021 näkyy e-Opin kirjoissa

Opetussuunnitelmamuutoksen myötä arviointi tapahtuu opintojaksoittain, mutta useamman aineen opintojaksossa ainekohtaisesti. Päivitetyt digikirjamme mahdollistavat molemmat arviointitavat ja helpottavat työkaluineen opettajan arviointityötä. Samat työkalut auttavat opettajaa tarjoamaan opiskelijalle tukea oppimisen taitojen haltuunotossa, mutta ne auttavat myös itse opiskelijaa kehittämään taitojaan. 

Uusi opetussuunnitelma korostaa yhteyksiä ympäröivään maailmaan. Näitä yhteyksiä on luotu kirjojemme sisältöihin, mutta niitä voidaan jatkossa luoda entistä helpommin myös kirjojemme välille. Digikirjamme myös mahdollistavat tietolähteiden monipuolisen käytön. 

Uuden OPS:n myötä jokaisessa oppiaineessa on yhteisiä tavoitteita laaja-alaisesta osaamisesta. Tämä on huomioitu kirjojemme sisällöissä, toteutuksessa ja käytettävyydessä sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta. 

LOPS2021-kirjojen tärkeimmät ominaisuudet 

Uudistuksen yhtenä merkittävänä tarkoituksena on tukea yksilöllisiä tarpeita ja oppimista. e-Oppi käyttää jatkossa uutta modernia alustaa, joka mahdollistaa tämän. Kirjoihin voi käytön alkaessa kirjautua mm. Google tai MPASS-tunnuksilla.

Kirja, joka kulkee aina mukanasi

Digikirjamme toimivat kaikilla laitteilla ja niiden käyttö on intuitiivista. Voit kuunnella kirjan tekstejä ja tehdä omia merkintöjä kirjaan. Opettajan on mahdollista ohjata opiskelijoiden oppimisprosessia niin lähi- kuin etäopetuksessakin.

Oppimistulosten analytiikka on huippuluokkaa

Niin opiskelija kuin opettaja voivat seurata helposti oppimisprosessia. Opettajalla on käytössään tehtävä- ja koetyökalu ja annetuista tehtävistä muodostuu automaattisesti selkeä näkymä. Kirjojemme tehtävät on jaoteltu kunkin aineen digitaalisen ylioppilaskokeen koerakenteen mukaisesti ja suuri osa niistä korjautuu automaattisesti. Oppimistulosten analytiikan avulla opettaja ja opiskelijat voivat seurata suoritustasoa ja opintojaksojen arviointi helpottuu. 

Onnistumisen takaava, pitkä lisenssi

Tarjoamme uuden lukion opetussuunnitelman kirjoihin viiden vuoden opiskelijakohtaisen lisenssin, joka mahdollistaa kirjojen käytön niin ylioppilaskokeeseen valmistautuessa kuin korkea-asteen opintoihin siirtyessä. Pitkästä lisenssistä huolimatta kirja päivittyy reaaliajassa, joten se sisältää aina tuoreinta tietoa. 

Materiaaleihin tutustuminen

Pääset nyt tutustumaan oppimateriaalien näytelukuihin, joita julkaisemme vähitellen lisää. Kaikista e-Opin LOPS2021-sarjoista julkaistaan näyte viimeistään helmikuussa 2021. Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia Testaa tietosi -tehtäviä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jonka opettaja avaa opiskelijoille opintojaksojen yhteydessä.

Varaa henkilökohtainen esittely

Jos haluat kuulla lisää lukion uuden opetussuunnitelman mukaisista kirjoistamme, voit varata kalentereistamme etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana! 

Kirjojen julkaisuaikataulu

Kaikista e-Opin LOPS2021-sarjoista julkaistaan näyte viimeistään helmikuussa 2021. Päivitämme uuteen opetussuunnitelmaan seuraavat teokset (lista voi vielä päivittyä):

OppiaineKirjaJulkaisu
Luonnontieteet ja matematiikka
BIOLOGIASymbioosi 1valmis
 Symbioosi 2kevät 2021
 Symbioosi 3kevät 2021
 Symbioosi 4syksy 2021
 Symbioosi 5syksy 2021
 Symbioosi 6syksy 2021
 Symbioosi ABI – Biologian kertaussyksy 2021
MAANTIEDETellus 1kevät 2021
 Tellus 2kevät 2021
 Tellus 3syksy 2021
 Tellus 4syksy 2021
FYSIIKKAResonanssi 1 – Fysiikka luonnontieteenä (FY1)valmis
 Resonanssi 2 – Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (FY2)syksy 2020
 Resonanssi 3 – Energia ja lämpö (FY3)kevät 2021
 Resonanssi 4 – Voima ja liike (FY4)kevät 2021
 Resonanssi 5 – Jaksollinen liike ja aallot (FY5)kesä 2021
 Resonanssi 6 – Sähkö (FY6)syksy 2021
 Resonanssi 7 – Sähkömagnetismi ja valo (FY7)kevät 2022
 Resonanssi 8 – Aine, säteily ja kvantittuminen (FY8)kevät 2022
Resonanssi ABI – Fysiikan kertauskevät 2022
KEMIAOrbitaali 1 – Kemia ja minävalmis
 Orbitaali 2 – Kemia ja kestävä tulevaisuuskevät 2021
 Orbitaali 3 – Molekyylit ja mallitkevät 2021
 Orbitaali 4 – Kemiallinen reaktiokevät 2021
 Orbitaali 5 – Kemiallinen energia ja kiertotalouskevät 2022
 Orbitaali 6 – Kemiallinen tasapainokevät 2022
Orbitaali ABI – Kemian kertaussyksy 2022
TIETOTEKNIIKKABitti 1 – LibreOffice-harjoituskirjakevät 2021
 Bitti 2 – Inkscape-harjoituskirjavalmis
 Bitti 3 – Gimp-harjoituskirjavalmis
  
Historia, yhteiskuntaoppi ja kielet
ENGLANTIEnglannin kielioppi: Grammar Capitalvalmis
RUOTSIGrip chansen 1-2 (RUB11+RUB12)kevät 2021
 Grip chansen 3 (RUB13)syksy 2021
 Grip chansen 4 (RUB14)syksy 2021
 Grip chansen 5 (RUB15)syksy 2022
 Grip chansen 6 (RUB16)syksy 2023
 Grip chansen 7 (RUB17)syksy 2023
 Grip chansen ABI! (RUB)syksy 2021
 Min Grej: Johdatus lukion ruotsiin (RUB)valmis
SAKSAeSaksa: Unter uns 1kesä 2021
 eSaksa: Unter uns 2syksy 2021
 eSaksa: Unter uns 3syksy 2021
 eSaksa: Unter uns 4kevät 2022
 eSaksa: Unter uns 5kevät 2022
 eSaksa: Unter uns 6syksy 2022
 Saksan eKielioppivalmis
FILOSOFIAFilosofia 1kesä 2021
 Filosofia 2syksy 2021
HISTORIAEpookki 1 kevät 2021
 Epookki 2 kevät 2021
 Epookki 3syksy 2021
 Epookki 4syksy 2021
YHTEISKUNTAOPPIYhteiskuntaoppi 1kevät 2021
 Yhteiskuntaoppi 2syksy 2021
Yhteiskuntaoppi 3kevät 2022