LOPS2021

Elokuussa 2021 lukion aloittavat opiskelijat käyvät lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lisää tietoa LOPS-uudistuksesta löytyy mm. Opetushallituksen sivuilta.

Näin LOPS2021 näkyy e-Opin kirjoissa

Opetussuunnitelmamuutoksen myötä arviointi tapahtuu opintojaksoittain, mutta useamman aineen opintojaksossa ainekohtaisesti. Päivitetyt digikirjamme mahdollistavat molemmat arviointitavat ja helpottavat työkaluineen opettajan arviointityötä. Samat työkalut auttavat opettajaa tarjoamaan opiskelijalle tukea oppimisen taitojen haltuunotossa, mutta ne auttavat myös itse opiskelijaa kehittämään taitojaan. 

Uusi opetussuunnitelma korostaa yhteyksiä ympäröivään maailmaan. Näitä yhteyksiä on luotu kirjojemme sisältöihin, mutta niitä voidaan jatkossa luoda entistä helpommin myös kirjojemme välille. Digikirjamme myös mahdollistavat tietolähteiden monipuolisen käytön. 

Uuden OPS:n myötä jokaisessa oppiaineessa on yhteisiä tavoitteita laaja-alaisesta osaamisesta. Tämä on huomioitu kirjojemme sisällöissä, toteutuksessa ja käytettävyydessä sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta. 

LOPS2021-kirjojen tärkeimmät ominaisuudet 

Uudistuksen yhtenä merkittävänä tarkoituksena on tukea yksilöllisiä tarpeita ja oppimista. e-Oppi käyttää jatkossa uutta modernia alustaa, joka mahdollistaa tämän. 

Kirja, joka kulkee aina mukanasi

Digikirjamme toimivat kaikilla laitteilla ja niiden käyttö on intuitiivista. Voit kuunnella kirjan tekstejä tai tehdä omia merkintöjä kirjaan. Opettajan on mahdollista ohjata opiskelijoiden oppimisprosessia niin lähi- kuin etäopetuksessakin.

Oppimistulosten analytiikka on huippuluokkaa

Niin opiskelija kuin opettaja voivat seurata helposti oppimisprosessia. Annetuista tehtävistä muodostuu automaattisesti selkeä näkymä. Kirjojemme tehtävät on jaoteltu kunkin aineen digitaalisen ylioppilaskokeen koerakenteen mukaisesti ja suuri osa niistä korjautuu automaattisesti. Oppimistulosten analytiikan avulla opettaja ja opiskelijat voivat seurata suoritustasoa ja opintojaksojen arviointi helpottuu. 

Onnistumisen takaava, pitkä lisenssi

Tarjoamme uuden lukion opetussuunnitelman kirjoihin viiden vuoden opiskelijakohtaisen lisenssin, joka mahdollistaa kirjojen käytön niin ylioppilaskokeeseen valmistautuessa kuin korkea-asteen opintoihin siirtyessä. Pitkästä lisenssistä huolimatta kirja päivittyy reaaliajassa, joten se sisältää aina tuoreinta tietoa. 

Varaa henkilökohtainen esittely

Jos haluat kuulla lisää lukion uuden opetussuunnitelman mukaisista kirjoistamme, voit nyt halutessasi varata kalentereistamme etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana! 

Kirjojen julkaisuaikataulu

Päivitämme uuteen opetussuunnitelmaan seuraavat teokset (lista voi vielä päivittyä):

OppiaineKirjaJulkaisu
Luonnontieteet ja matematiikka
BIOLOGIASymbioosi 1syksy 2020
 Symbioosi 2syksy 2020
 Symbioosi 3syksy 2020
 Symbioosi 4kevät 2021
 Symbioosi 5kevät 2021
 Symbioosi 6kevät 2021
 Symbioosi 7 (kertauskirja)syksy 2020
MAANTIEDETellus 1syksy 2020
 Tellus 2syksy 2020
 Tellus 3kevät 2021
 Tellus 4kevät 2021
FYSIIKKAResonanssi 1 – Fysiikka luonnontieteenä (FY1)syksy 2020
 Resonanssi 2 – Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (FY2)syksy 2020
 Resonanssi 3 – Energia ja lämpö (FY3)kevät 2021
 Resonanssi 4 – Voima ja liike (FY4)kevät 2021
 Resonanssi 5 – Jaksollinen liike ja aallot (FY5)kevät 2021
 Resonanssi 6 – Sähkö (FY6)syksy 2021
 Resonanssi 7 – Sähkömagnetismi ja valo (FY7)kevät 2022
 Resonanssi 8 – Aine, säteily ja kvantittuminen (FY8)kevät 2022
KEMIAOrbitaali 1 – Kemia ja minäsyksy 2020
 Orbitaali 2 – Kemia ja kestävä tulevaisuussyksy 2020
 Orbitaali 3 – Molekyylit ja mallitkevät 2021
 Orbitaali 4 – Kemiallinen reaktiokevät 2021
 Orbitaali 5 – Kemiallinen energia ja kiertotalouskevät 2022
 Orbitaali 6 – Kemiallinen tasapainokevät 2022
TIETOTEKNIIKKABitti 1 – LibreOffice-harjoituskirjakevät 2021
 Bitti 2 – Inkscape-harjoituskirjasyksy 2020
 Bitti 3 – Gimp-harjoituskirjasyksy 2020
  
Historia, yhteiskuntaoppi ja kielet
ENGLANTIEnglannin e-kielioppisyksy 2020
RUOTSIGrip chansen 1-2 (RUB11+RUB12)kevät 2021
 Grip chansen 3 (RUB13)syksy 2021
 Grip chansen 4 (RUB14)syksy 2021
 Grip chansen 5 (RUB15)syksy 2022
 Grip chansen 6 (RUB16)syksy 2023
 Grip chansen 7 (RUB17)syksy 2023
 Grip chansen ABI! (RUB)syksy 2021
 Min Grej: Johdatus lukion ruotsiin (RUB)syksy 2020
SAKSAeSaksa: Unter uns 1kevät 2021
 eSaksa: Unter uns 2kevät 2021
 eSaksa: Unter uns 3kesä 2021
 eSaksa: Unter uns 4syksy 2021
 eSaksa: Unter uns 5syksy 2021
 eSaksa: Unter uns 6kevät 2022
 Saksan eKielioppisyksy 2020
FILOSOFIAeFilosofia 1kevät 2021
 eFilosofia 2kevät 2021
HISTORIAePookki 1 kevät 2021
 ePookki 2 kevät 2021
 ePookki 3syksy 2021
 ePookki 4syksy 2021
YHTEISKUNTAOPPIeYhteiskuntaoppi 1kevät 2021
 eYhteiskuntaoppi 2syksy 2021
eYhteiskuntaoppi 3kevät 2022