Lukiolisenssi on aina 60 kk

Hallituksen kevään kehysriihessä päättämien linjausten mukaan lukiosta tulisi maksullista sen kalenterivuoden jälkeen, jolloin opiskelija on täyttänyt 18 vuotta. Asiaa koskeva lakiehdotus valmistellaan syksyllä hallituksen budjettilakiehdotusten aikataulun mukaisesti.

Viisivuotinen lisenssi

e-Opin lukiolisenssi on oppikirjakohtainen ja se on voimassa 60 kk. Opiskelijalle ennen täysi-ikäisyyden saavuttamista hankitut lisenssit eivät katkea tai tule hänen itsensä maksettavaksi, vaikka hän täyttäisi 18 vuotta kesken lisenssikauden. Pitkän lisenssin ansiosta oppimateriaalimme ovat opiskelijan käytettävissä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessa.

”Harva lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelija vielä tietää, mitä oppiaineita aikoo ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaa”, sanoo e-Opin kehitysjohtaja ja lukion rehtorinakin toimiva Simo Veistola. ”Viisivuotinen lukiolisenssi on ollut e-Opilla käytössä jo vuosia, mikä mahdollistaa oppimateriaaliemme käytön myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Tätä emme aio muuttaa”.

Lisätietoja lisenssin käyttämisestä lukion jälkeen löytyy oppilaan ohjeesta.