Lukiomaantieteen uudistuva Tellus

Tellus-sarja ohjaa perehtymään maapalloomme ja sen ilmiöihin maantieteellistä maailmankuvaa avartaen. Sarjan materiaalit ovat kattavia ja tieto niissä selkeästi jäsenneltyä. Havainnollisesti esitetty teoria nivoutuu luontevasti yhteen reaaliaikaisen aineiston, mielenkiintoisten esimerkkitapausten ja monipuolisten tehtävien kanssa. Maantieteellisen ajattelun kehittymistä tukevat tehtäväkokonaisuudet on jaoteltu ylioppilaskokeen rakenteen mukaisesti kolmeen kategoriaan.

Tellus-sarja sisältää runsaasti havainnollista geomediaa: interaktiivista materiaalia, karttoja ja monipuolista ajassa elävää sisältöä. Sarja ohjaa luontevasti käyttämään geomediataitoja niin paikallisen kuin globaalin tiedon hankinnassa ja soveltamisessa. Jatkuvasti päivittyvien aineistojen kautta materiaalit elävät tiiviisti ajassa ja kannustavat opiskelijoita ottamaan kantaa lähiympäristössä ja muualla maailmassa tapahtuviin muutoksiin. 

Tellus-sarjan takana on osaava ja innovatiivinen joukko kokeneita maantieteen opettajia, pitkän linjan oppikirjailijoita ja tutkijoita, joista mainittakoon professori Jussi Jauhiainen. Tekijäryhmä täydentyy uudenlaisten maantieteellisten esitystapojen asiantuntijalla Juha-Pekka Salmisella

Sarjan kattavat opettajanmateriaalit sisältävät mm. Abitti-kokeita ja tehtävien mallivastauksia

Aikataulu

e-Oppi julkaisee Tellus-sarjassa materiaalit jokaiseen LOPS2021:n moduuliin (GE1-4). Lukiomateriaalejamme voi yhdistellä erilaisiksi opintojaksoiksi. Kirjoihin voi käytön alkaessa kirjautua mm. Google tai MPASS-tunnuksilla.

  • Tellus 1 (GE1) julkaistaan tammikuussa 2021.
  • Tellus 2 ja 3 ilmestyvät keväällä 2021.
  • Tellus 4 julkaistaan syksyllä 2021.

Huomaathan, että näyteluku sisältää vain teorian yhteydessä olevia Testaa tietosi -tehtäviä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja pääsee näkemään kirjauduttuaan tunnuksilla alustalle.

Sarjan esittely

Jos haluat esittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata kalentereistamme etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana! 

Järjestämme esittelywebinaarin 8.2.2021 klo 15.30 – ilmoittaudu mukaan!