Lukion historiasarja Epookki uudistuu (LOPS2021)

Epookki-sarjan parissa opiskelija tutustuu keskeisiin historiallisiin ilmiöihin, tapahtumiin ja näkökulmiin. Samalla materiaalit ohjaavat opiskelijaa omaksumaan historiatieteelle ominaisia taitoja kuten lähdekritiikkiä sekä tiedon tuottamista yksin ja ryhmässä.

Epookki käsittelee aihepiirejään selkeästi, monipuolisesti ja kiintoisasti. Materiaalien tekstit on kirjoitettu siten, että jokainen teksti muodostaa loogisen tarinan, joka taas liittyy muihin teksteihin ja muodostaa suuremman kokonaisuuden. Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan syy-seuraussuhteita ja muistamaan historiallisia tapahtumaketjuja.

Materiaalien lisätekstit avaavat käsiteltyihin aiheisiin uusia näkökulmia tarkastelemalla niitä erilaisten historiantutkimuksen osa-alueiden, kuten mikrohistorian ja tekniikan historian, kautta. Tekstiä tukemassa ovat näyttävät kuvat, selkeät kartat ja interaktiiviset materiaalit, jotka auttavat opiskelijaa hahmottamaan historiallisia ilmiöitä ja syy-seuraussuhteita.

Sarjan materiaalit sisältävät runsaasti monipuolisia tehtäviä. Kertaustehtävien avulla opiskelija voi testata, onko hän omaksunut luvun tärkeimmät käsitteet ja ydinasiat. Laajat dokumenttitehtävät ohjaavat opiskelijaa soveltamaan ja syventämään tietojaan oppimistaan asioista ja valmentavat ylioppilaskokeeseen. Näiden lisäksi materiaalit sisältävät myös laaja-alaisen oppimisen eri osa-alueita tukevia tehtäviä.

Aikataulu

Epookki-sarjassa julkaistaan ainakin materiaalit LOPS2021:n historian pakollisiin moduuleihin (HI1-3) sekä ensimmäiseen valtakunnalliseen valinnaiseen moduuliin HI4. e-Opin lukiomateriaaleja voi yhdistää erilaisiksi opintojaksoiksi. 

  • Epookki 1 (HI1) ja Epookki 2 (HI2) julkaistaan keväällä 2021.
  • Epookki 3 (HI3) ja Epookki 4 (HI4) julkaistaan syksyllä 2021. 

Huomaathan, että näyteluku sisältää vain teorian yhteydessä olevia Testaa tietosi -tehtäviä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja pääsee näkemään kirjauduttuaan tunnuksilla alustalle.

Sarjan esittely

Jos haluat esittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata kalentereistamme etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana! 

Järjestämme esittelywebinaarin 11.2.2021 klo 15.30 – ilmoittaudu mukaan!