Ohjelmointia matematiikkaan 8 – Työkaluja ohjelmointiin -kirja on nyt julkaistu

Ohjelmointia matematiikkaan 8 – Työkaluja ohjelmointiin -kirja jatkaa ohjelmointiin innostavaa e-Opin sarjaa. Materiaali käy läpi kahdeksannen luokan matematiikan aihepiireihin sopivia ohjelmointiaiheita koordinaatiston muokkaamisesta funktioihin. Sen Työkaluja matematiikkaan -osio sisältää lisäksi valmiita simulaatioita ja funktioita, joita voi hyödyntää matematiikan aihepiirien havainnollistamiseen tunnilla.

Materiaali on tehty pedagogisesti mielekkääksi: Se on eriyttävä eritasoisine tehtävineen, tukimateriaaleineen sekä syvemmälle asioihin menevine lisäosioineen. Jokainen opetettava asia on koostettu tiivistelmäksi luvun alkuun. Esimerkkien sanalliset algoritmit koodin ohessa tukevat ohjelmoinnin perusteiden ymmärtämistä, ohjaavat ohjelmoijan tarvitsemiin ajattelun taitoihin ja avaavat koodin tarkoitusta. Valmiit animaatiot selostavat ohjelmien toiminnan vaihe vaiheelta ja toisaalta johdattavat aiheisiin.

Kirjassa käytetään visuaalista Processing-ohjelmointikieltä, koska sen ohjelmointiympäristö on laiteriippumaton, ilmainen sekä selkeä. Sen lisäksi tukimateriaalina on Scratch-ohjelmointikieli, joka on monille oppilaille tuttu alakoulusta ja voi auttaa siirtymään uuteen ohjelmointikieleen. Materiaalin voi käydä läpi kummalla tahansa kielistä tai molempia hyödyntäen.

Kirjaan voi tutustua näytekirjojemme kautta ja e-Opin myyjät ja aluepäälliköt avustavat mieluusti tilausten tekemisessä.

Julkaistu (Muokattu 12.10.2021)
Kategoria(t): Uutiset, Yleinen