Opetusalan tutkimuspohjainen kehittäminen

e-Opin kehittämispäällikkö Johannes Pernaa sai kunnian toimia tietokirjailijana ja toimittajana kehittämistutkimusta käsittelevässä tietokirjassa. Kirja julkaistiin maaliskuussa 2013 ja se kiilasi välittömästi PS-Kustannuksen kuukauden myydyimmäksi kirjaksi.

ImageKirjan tiivistelmä kustantajan sivuilta:

Kehittämistutkimus on opetuksen tutkimuksessa suhteellisen nuori ja vähän tunnettu tutkimusmenetelmä. Sitä alettiin kehittämään jo 90-luvun alkupuolella, mutta ensimmäisen vuosikymmenen aikana menetelmää ei vielä tunnettu eikä alan tutkimusartikkeleita julkaistu kovinkaan monia. 2000-luvulle siirryttäessä menetelmä alkoi saada suosiota alan tutkijoiden keskuudessa, mikä on johtanut kehittämistutkimusartikkeleiden lukumäärän merkittävään kasvuun.

Tämän kirjan tavoitteena on esitellä kehittämistutkimuksen teoreettinen tausta ja tukea teoriaa käytännön esimerkeillä. Kirja koostuu kymmenestä artikkelista, joista ensimmäisessä käsitellään menetelmän teoriataustaa. Lopuissa yhdeksässä esitellään Suomessa toteutettuja kehittämistutkimusprojekteja.

Kirjan keskeinen teema on opetuksellisten innovaatioiden tutkimuspohjainen kehittäminen. Kehittämistutkimuksissa on tavoitteena kehittää opetusta ja tutkia sen avulla oppimista aidoissa oppimistilanteissa. Menetelmän avulla pyritään kehittämään todelliseen tarpeeseen kohdistettuja pienessä mittakaavassa toimivia ratkaisuja, jotka saadaan lopulta yleistettyä osaksi suuremman käyttäjäkunnan toimintaa. Innovaatiotyöskentelyssä on paljon samoja piirteitä.

Lisätietoa kirjasta PS-Kustannuksen sivuilta.

Toimittajan kommentti:

”On mukava nähdä, että kehittämistutkimus on saanut osakseen mielenkiintoa. Minulta kysytään usein, että miksi olen niin innostunut kehittämisestä vaikka kehittämistä on osattu tehdä aina.

Vastaukseni on seuraava: Yksi opetusalan suurimmista keksinnöistä on oppimisen oppiminen, eli metakognitiivisen tason tietoisuus omasta oppimisesta sekä työkalut ja arvostus sen kestävään kehittämiseen itsenäisesti ja yhteisöllisesti.

Sama pätee kehittämiseen. Jos yksilöt, organisaatiot, kunnat ja valtiot oppivat tutkimaan omaa kehittämistyötään ja kehittämään sitä, saavat kehittämiseen panostavat organisaatiot palkinnoksi välittömästi suurta hyötyä. Esimerkiksi

  • tuotteet alkaavat vastaamaan tarkemmin niille asetettuja tavoitteita
  • kehittäjien välinen yhteisymmärrys kehittämisen tavoitteista yhtenäistyy ja selkeytyy
  • kehittämisestä saadaan enemmän irti, eli kehittämistä ilmiönä opitaan ymmärtämään kokonaisvaltaisemmin
  • projektit alkavat pysymään paremmin aikataulussa

Toisin sanoen, myös organisaatiot itse kehittyvät, ja se on tavoiteltavan arvoista.”

Johannes Pernaa

Julkaistu (Muokattu 10.8.2017)
Kategoria(t): Yleinen