Oppimisen seuranta

Meille e-Opissa on tärkeää kuunnella kirjojemme käyttäjien – opettajien ja oppilaiden – ajatuksia digitaalisen materiaalien kehitystarpeista. Yksi paljon pinnalla ollut aihe on ollut jatkuva arviointi ja sen työläys. Kuinka tehdä siitä mahdollisimman sujuvaa ja jouhevaa sekä kuinka arvioida oppilaan suorituksia juuri silloin, kun hän oppimisensa kannalta siitä eniten hyötyisi?

Kirjoissamme on syksystä 2018 lähtien ollut uutuutena oppimisen seuranta -työväline, johon on ennalta valittu tietyt, sisällön kannalta keskeiset tehtävät. Kyseisten tehtävien avulla opettaja voi seurata yhdestä paikasta kunkin oppilaan tai koko opetusryhmän etenemistä ja pistemääriä kätevästi, käymättä kuitenkaan läpi koko kirjan tehtäviä.

Opettaja voi halutessaan arvioida oppilaan tuotoksia oppimisympäristön arviointityökalulla  joko sanallisesti ja/tai numeerisesti, ja oppilas saa arvioinneista havainnollisen koosteen. Koska muokattavuus on yksi pidetyimmistä kirjojemme ominaisuuksista, olemme halunneet säilyttää opettajan pedagogisen vapauden myös tässä; opettaja voi itse lisätä tai poistaa seurantaan valittuja tehtäviä.

Aika on rahaa, olipa asiayhteys mikä tahansa. Opettaja tarvitsee pääomaa yksittäisen oppijan kohtaamiseen etenkin silloin, kun se on oppimisen kannalta keskeistä. Seuraamme tiiviisti digimateriaalien kehitystä juuri yksilöllisen oppimisen näkökulmasta – kenties meillä on siltä saralta pian lisää hyviä uutisia!

Tutustu oppimisen seurantaan ohjeissamme.