Orbitaali 5: Reaktiot ja tasapaino (KE5) on ilmestynyt!

Orbitaali on moderni kemian oppikirja, joka kannustaa oppijaa ihmettelemään, tutkimaan ja ymmärtämään kemiaa. Teksti on kirjoitettu mukaansatempaavasti – kemian perusteita syvennetään ja sovelletaan jatkuvasti mielenkiintoisten esimerkkien avulla. Esimerkit ovat arjesta tuttuja kemian ilmiöitä ja keksintöjä. Ilmiöiden visualisointiin on käytetty perinteisen tekstin lisäksi animaatioita, videoita ja 3D-malleja. Tehtävät mukailevat uuden sähköisen ylioppilaskirjoituksen mallia edeten muistamista testaavista tehtävistä käsitteiden kautta soveltaviin ja haastaviin ylioppilaskoetehtäviin.

Mallit ja visualisointi ovat tärkeässä roolissa. Kemiaa opitaan visualisoimalla omia ajatuksia ja esittämällä niitä luokkatovereille. Keskustelujen kautta oma ajattelu kehittyy. Mallinnuksessa hyödynnetään simulaatioita, mutta myös kynää ja paperia tarvitaan. Visualisointitavat ovat vapaasti opiskelijan itsensä valittavissa.

Kemiaan opitaan myös yhdessä. Oppiminen yleensäkin on luonteeltaan sosiaalista, joten kirja kannustaa oppijaa tekemään työtä yhteisöllisesti erilaisten ryhmäpalautuskansioiden ja kommentointimahdollisuuksien kautta.

Oppiminen on luonteeltaan myös elinikäistä. Siksi tarjoammekin LOPS 2015 kirjat ilman aikarajaan sidottua lisenssiä. Voit palata keskusteluihin ja opettajalta saamaasi palautteeseen koska tahansa.

Orbitaali 5:n keskeiset sisällöt:

  • kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
  • kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä
  • homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen
  • happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset
  • tasapainoon liittyvät graafiset esitykset
  • homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
  • tutkimustulosten ja -prosessin arviointi

Tutustu näytekirjaan!