Pikaohje opettajalle

Tälle sivulle on koottu keskeisimmät toiminnot kurssin aloittamisesta ja kirjan käytöstä. Kuvien numeropainikkeita klikkaamalla löydät lisätietoja tai uuden näkymän.

Kutsun saatuasi luo salasana ja kirjaudu alustalle osoitteessa https://e-oppi.opiq.fi/Account/Login käyttäen Opiq-painiketta.

Laajemmat ohjeet löytyvät Opiq-alustan yhteydestä.


Kurssin luominen

Luomasi kurssit ilmestyvät etusivulle, johon pääset Tehtävät ja kurssit -painikkeella.


Oppilaiden lisääminen

Avaa luomasi kurssi klikkaamalla sen kantta ja jatka Asetukset-välilehdelle. Aktivoi ensin lisenssi ja lisää sen jälkeen oppilaat.

Voit lisätä oppilaat yksitellen Lisää tai muuta oppilaita -painikkeella. Alusta lähettää kutsun oppilaan sähköpostiin, jos oppilas ei ole aiemmin käyttänyt Opiqia. Olemassa olevan ryhmän voit lisätä ”Valitse olemassa olevista tai arkistoiduista listoista” painikkeella.

Jos uusia oppilaita on paljon, käytä silloin kurssille liittymiskoodia ja alla olevaa malliviestiä. Oppilas tarvitsee Opiq-tiliä luodessaan lisäksi koulun koodin, jonka löydät Opiqista koulun asetukset -kohdasta. Koulun asetuksiin pääset klikkaamalla omaa nimeäsi oikeasta yläkulmasta. Täytä nämä kaksi koodia oheiseen viestiin, jonka jaat oppilaille.

Asetukset-sivulta voit halutessasi lisätä kurssiin myös muita koulullesi tilattuja kirjoja Lisää oppimateriaali -painikkeella.


Toimintoja digikirjassa

Kaikki kirjan sisäiset toiminnot näkyvät sekä opettajalle että oppilaalle.

Jos opettaja lisää kirjaan omaa aineistoa Lisää omaa materiaalia -toiminnolla, näkyy lisäys myös oppilaan kirjassa, mutta ei päinvastoin.

Tekstiin tehdyt värikorostukset ja kommentit ovat käyttäjätilikohtaisia, eli ne näkyvät vain käyttäjälle itselleen.

Kaikki muokkaustoiminnot ovat lisäksi kirjakohtaisia, eli ne näkyvät myös myöhemmin luoduilla kursseilla valmiina.

Tekoälyavusteinen Lisää aiheesta -toiminto näyttää sisältöjä samasta aiheesta eri oppikirjoissamme. Käyttäjillä on linkkejä pitkin pääsy kaikkiin oppikirjoihin ja koko huikeaan monialaiseen maailmaan.

Digikirjassa voi navigoida selaimen takaisin-painikkeen ohella Opiqin omilla painikkeilla. Oikean yläkulman navigointipainikkeet näyttävät luettelon sekä luvusta että sen tehtävistä sekä pikapainikkeen esim. luvusta tehtäviin siirtymiseen ja päinvastoin. Nuolipainikkeilla pääset liikkumaan luvusta toiseen. Vasemman yläkulman vasemmalle osoittava nuoliväkänen vie aina hierarkiassa ylemmälle tasolle.


Tehtävät

Kirjassa on tehtäviä sekä lukujen sisällä teorian yhteydessä että opettajan tehtäväpinossa. Tehtäväpinon tehtävät näkyvät vain opettajalle, ja niitä voi jakaa oppilaan näkymään tai antaa tehtäväksi. Pääset kunkin luvun tehtäviin luvun nimen perässä olevasta numerosta.

Kirjanmerkki näkyy myös oppilaalle, joten sitä kannattaa käyttää.

Jaa oppilaille vai Anna tehtäviä?

Jaa tehtäviä -toiminnolla voit julkaista tehtävät nopeasti oppilaan nähtäville. Oppilas voi tehdä, tallentaa ja lähettää tehtäviä yksi kerrallaan, mutta ei pääse muokkaamaan vastauksiaan sen jälkeen, kun on lähettänyt tehtävän opettajalle. Opettaja näkee pelkästään koonnin vastauksista sekä ryhmä- että oppilaskohtaisesti, mutta ei pääse tarkastelemaan yksittäisiä vastauksia.

Käytä Anna tehtäviä -toimintoa niiden tehtävien kohdalla, joiden vastauksia haluat tarkastella, kommentoida ja/tai arvioida sekä lähettää uudelleen tehtäväksi korjaamista varten. Myös itse luomasi tehtävät annetaan ko. toiminnolla. Anna tehtäviä-toiminnolla annetuista tehtävistä tulee ilmoitus oppilaan etusivulle.

Samoja tehtäviä voi sekä antaa tehtäväksi että jakaa oppilaille.

VINKKI: Jaa kaikki tehtävät oppilaille, jotta he näkevät tehtävät ja voivat halutessaan tehdä niitä itsenäisesti. Luvun tehtävät jaettuasi etene seuraavaan lukuun yläkulman nuolipainikkeilla. Muodosta vain tärkeimmistä ja arvioitavista tehtävistä tehtäväkokonaisuuksia Anna tehtäviä -toiminnolla. Tämä selkeyttää jatkuvaa arviointia, kun kaikkia tehtäviä ei tarvitse käydä läpi. Huomaa, että voit koostaa tehtäväkokonaisuuksia eri lukujen tehtävistä.


Suoritukset

Oppilaan edistymistä voi seurata luvun sisäisten ja jaettujen tehtävien osalta Oppimateriaali-sivulla (sisällysluettelonäkymä) suodattamalla alasvetovalikkoon oppilaan nimen.

Annettuja tehtäväkokonaisuuksia voi tarkastella Tehtäväkokonaisuudet näkymässä, jossa niin ikään voi suodattaa näkymää oppilas kerrallaan. Tehtäväkokonaisuuksia voi arvioida ja oppilaan vastauksia kommentoida.

Tehtäväkokonaisuuksien arvioinnista löytyy video sekä lisätietoa laajemmista ohjeista kohdasta ”Tehtäväpalautusten tarkastelu ja arviointi”.