Opiq-ohje

Tälle sivulle on koottu keskeisimmät toiminnot kurssin aloittamisesta ja kirjan käytöstä sekä opettajan että oppilaan näkökulmasta. Kuvien numeropainikkeita klikkaamalla löydät lisätietoja tai uuden näkymän. Oppilaan ohjeistus on tämän sivun lopussa.

Laajemmat ohjeet löytyvät Opiq-alustan yhteydestä. Huomaa myös instructions in English.

Opiq toimii selaimessa, mutta mobiililaitteella Opiq-alustaa voi käyttää myös kätevän Opiq Suomi -sovelluksen avulla. Sovelluksen voi ladata Android ja Apple -versioina.


Opettajan rekisteröityminen ja kirjautuminen alustalle

Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia Opiq-alustalle, pyydä ne tästä. Voit pyytää tunnukset myös halutessasi tutustua kaikille avoinna olevien näytelukujen ohella kokonaisiin digikirjoihimme. Tutustujan tunnukset ovat voimassa 2 kk:n ajan, eikä tunnusten pyytäminen sisällä ostovelvoitetta.

Kutsun saatuasi luo Opiq-tili kutsun ohjeen mukaan asettamalla salasana ja kirjaudu alustalle osoitteessa https://e-oppi.opiq.fi/Account/Login käyttäen Opiq-painiketta.

Voit yhdistää Opiq-tilisi esim. MPASS tai Google-tiliisi klikkaamalla Opiqissa nimesi vieressä olevaa alasvetovalikkoa (oikea yläkulma)→ minun asetukseni → kirjautumistavat. Näin pääset jatkossa kirjautumaan myös niiden kautta.

Mikäli olet rekisteröitynyt itsenäisesti MPASS:lla, pyydä meiltä opettajan lisenssin aktivointia.


Kurssin luominen

1) Avaa kirjasto. 2) Valitse haluamasi kirja. 3) Klikkaa ”Tee kurssiksi”. 4) Nimeä se haluamallasi tavalla. Suositeltavaa on käyttää opetusryhmän tunnuksen ohella lukuvuotta. 5) Lopuksi viimeistele kurssin luominen Muuta oppimateriaali kurssiksi -painikkeella. Luomasi kurssit ilmestyvät etusivulle, johon pääset Tehtävät ja kurssit -painikkeella.

HUOM! Klikkaa tämän ohjesivuston kuvien numero- ja tähti-ikoneita saadaksesi lisää näkymiä. Pääset takaisin edelliseen näkymään nuolipainikkeella.

Kurssin luominen videona.

Kurssin asetukset kuntoon

Mene Opiqin etusivulle Tehtävät ja kurssit -painikkeella. Avaa luomasi kurssi klikkaamalla sen kantta ja jatka Asetukset-välilehdelle.

1) Aktivoi kirjan mukaan nimetty lisenssi Lisenssin lisääminen -painikkeella.

2) Voit halutessasi lisätä kurssiin myös muita koulullesi tilattuja kirjoja Lisää oppimateriaali -painikkeella. Huomaa tällöin aktivoida molemmat lisenssit: Aktivoi toisen kirjan lisenssi muuta lisenssiä -painikkeella sen jälkeen, kun kaikki oppilaat ovat jo liittyneet kurssille. Saksan kielioppilisenssiä ei tarvitse aktivoida jo aiempana vuonna sitä käyttäneiden kursseilla, koska tämä viisivuotinen lisenssi on jo aiemmin aktivoitu käyttäjille.

3) Opettajia voit lisätä Muokkaa opettajia -painikkeella. Jos lisäät esimerkiksi sijaisen itse, pyydä opettajan lisenssin aktivointi meiltä.

HUOM! Klikkaa tämän ohjesivuston kuvien numero- ja tähti-ikoneita saadaksesi lisää näkymiäPääset takaisin edelliseen näkymään nuolipainikkeella.

Oppilaiden lisääminen

Voit lisätä oppilaat manuaalisesti yksitellen, aiemmilta/muilta kursseilta tai käyttää liittymiskoodia. Alla käsitellään eri vaihtoehdot.

4) Lisää oppilaat itse

Lisää oppilaat manuaalisesti Lisää tai muuta oppilaita -painikkeella. Alusta lähettää kutsun oppilaan sähköpostiin, jos hän ei ole aiemmin käyttänyt Opiqia luoden Opiq-tilin, johon voi myöhemmin lisätä muita tunnistautumistapoja. Oppilaan alustalle rekisteröityminen ja kurssille liittyminen hoituvat näin samalla kertaa.

Opiqissa jo olemassa olevan opetusryhmän voit lisätä ”Valitse olemassa olevista tai arkistoiduista listoista” painikkeella.

Huomioi oppilaiden kurssille lisäämisen yhteydessä:

  • Jos oppilaalla on jo Opiq-tili, alusta näyttää oppilaan tiedot, kun alat kirjoittamaan hänen nimeään.
  • Alusta tekee jokaiselle oppilaalle nk. Opiq-tilin, johon voi myöhemmin yhdistää muita kirjautumistapoja kuten Facebook, MPASS ja Google: Klikkaa alustalla oikean yläkulman painiketta, jossa lukee nimesi → asetukset → kirjautumistavat.
  • Mikäli oppilas kirjautuu alustalle rekisteröitymistavasta poiketen eri painikkeella, luo alusta turhan duplikaattitilin!
  • Jos koulu käyttää MPASS-rekisteröitymistä, tulee oppilaiden ensin rekisteröityä alustalle, jotta heidät voi lisätä juuri MPASS-tilillään kurssille. MPASS-tileissä ei näy sähköpostista muodostuvaa käyttäjätunnusta.

5) Tai aktivoi kurssille liittymiskoodi

Voit vaihtoehtoisesti aktivoida kurssille liittymiskoodin, jolla oppilas liittyy kurssille ensin rekisteröidyttyään alustalle. Liittymiskoodia kannattaa käyttää etenkin silloin, kun oppilaat ovat käyttäneet Opiq-alustaa jo aiemmilla kursseillaan tai oppilaita on paljon.

Käytä alla olevaa ohjeistusta riippuen koulusi rekisteröitymistavasta. Huomaa, että rekisteröityessään Opiqiin oppilas tarvitsee koulun koodin (ei koske MPASS-tunnistautumista), jotta tili ohjautuu oikean koulun alaisuuteen. Koulun koodin löydät Opiqista, kun klikkaat omaa nimeäsi oikeassa yläkulmassa -> koulun asetukset.


Toimintoja digikirjassa

Kaikki kirjan sisäiset toiminnot näkyvät sekä opettajalle että oppilaalle.

Jos opettaja lisää kirjaan omaa aineistoa Lisää omaa materiaalia -toiminnolla, näkyy lisäys myös oppilaan kirjassa, mutta ei päinvastoin.

Tekstiin tehdyt värikorostukset ja kommentit ovat käyttäjätilikohtaisia, eli ne näkyvät vain käyttäjälle itselleen.

Kaikki muokkaustoiminnot ovat lisäksi kirjakohtaisia, eli ne näkyvät myös myöhemmin luoduilla kursseilla valmiina.

Tekoälyavusteinen Lisää aiheesta -toiminto näyttää sisältöjä samasta aiheesta eri oppikirjoissamme. Opiq+ -lisenssin haltijalla on linkkejä pitkin pääsy kaikkiin oppikirjoihin ja koko huikeaan monialaiseen maailmaan.

Digikirjassa voi navigoida selaimen takaisin-painikkeen ohella Opiqin omilla painikkeilla. Oikean yläkulman navigointipainikkeet näyttävät luettelon sekä luvusta että sen tehtävistä sekä pikapainikkeen esim. luvusta tehtäviin siirtymiseen ja päinvastoin. Nuolipainikkeilla pääset liikkumaan luvusta toiseen. Vasemman yläkulman vasemmalle osoittava nuoliväkänen vie aina hierarkiassa ylemmälle tasolle.

Toimintoja videona.

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaalit sijaitsevat omana lukunaan kirjassa. Opettajan materiaali sisältää hieman teoksesta riippuen kirjan PDF-tiedostoina sekä vastaukset, mikäli haluat jakaa ne oppilaille. Kaikki edellä mainitut tiedostot löytyvät luvun numeroa klikkaamalla. Osassa kirjoista on myös mukana kokeita.

Tehtävien mallivastaukset on sisäänrakennettu opettajan näkymään kunkin tehtävän yhteyteen.


Tehtävät

Kirjassa voi olla tehtäviä joko vain lukujen sisällä teorian yhteydessä (ABI- ja kielioppikirjat) tai sekä luvuissa että erillisessä opettajan tehtäväpinossa. Tehtäväpinon tehtävät näkyvät vain opettajalle, ja niitä voi jakaa oppilaan näkymään tai antaa tehtäväksi. Pääset kunkin luvun tehtäviin luvun nimen perässä olevasta numerosta. Lukujen sisässä olevat tehtävät ovat myös oppilaan näkyvillä automaattisesti.

Klikkaa kuvien numero- ja tähti-ikoneita!

Anna tehtäviä vai Jaa oppilaille ?

Käytä Anna tehtäviä -toimintoa niiden tehtävien kohdalla, joiden vastauksia haluat tarkastella, kommentoida ja/tai arvioida sekä lähettää uudelleen tehtäväksi korjaamista varten. Myös itse luomasi tehtävät annetaan ko. toiminnolla. Anna tehtäviä-toiminnolla annetuista tehtävistä tulee ilmoitus oppilaan etusivulle ja tehtäviä voi kohdentaa oppilaskohtaisesti. Toiminnolla voi antaa myös lukuläksyn.

Jaa oppilaille -toiminnolla voit julkaista tehtäviä nopeasti oppilaan nähtäville. Oppilas löytää jaetut tehtävät sisällysluettelonäkymästä luvuittain niiden lukumäärää osoittavasta numeropainikkeesta.

  • Oppilas voi tehdä, tallentaa ja lähettää tehtäviä yksi kerrallaan, mutta ei pääse muokkaamaan vastauksiaan sen jälkeen, kun on lähettänyt tehtävän opettajalle.
  • Opettaja näkee pelkästään koonnin vastauksista sekä ryhmä- että oppilaskohtaisesti, mutta ei pääse tarkastelemaan yksittäisiä vastauksia. Oppilas näkee automaattisesti korjautuvien tehtävien oikeat vastaukset, kun on lähettänyt oman vastauksensa.

Samoja tehtäviä voi sekä antaa tehtäväksi että jakaa oppilaille.

VINKKI: Muodosta vain tärkeimmistä ja arvioitavista tehtävistä tehtäväkokonaisuuksia Anna tehtäviä -toiminnolla. Tämä selkeyttää jatkuvaa arviointia, kun kaikkia tehtäviä ei tarvitse käydä läpi. Huomaa, että voit koostaa tehtäväkokonaisuuksia eri lukujen tehtävistä.

Tehtävät, joita et halua arvioida, mutta haluat koko ryhmäsi nähtäville, voit julkaista Jaa oppilaille -painikkeella itsenäistä työskentelyä varten.


Suoritukset

Oppilaan edistymistä voi seurata luvun sisäisten ja jaettujen tehtävien osalta Oppimateriaali-sivulla (sisällysluettelonäkymä) suodattamalla alasvetovalikkoon oppilaan nimen. Suoritukset-saraketta klikkaamalla pääset tarkempaan koontiin luvuittain.

Annettuja tehtäväkokonaisuuksia voi tarkastella Tehtäväkokonaisuudet näkymässä, jossa niin ikään voi suodattaa näkymää oppilas kerrallaan. Tehtäväkokonaisuuksia voi arvioida ja oppilaan vastauksia kommentoida.

Anna tehtäviä-toiminnolla annettujen tehtäväkokonaisuuksien palautusten tarkastelu, palauttaminen oppilaille sekä palautusnäkymän suodatusmahdollisuudet.

Oppilaan näkymä

Videolla opastetaan, miten oppilas liittyy kirjaan koodilla sekä mm. kuuntelu-, muistiinpano ja korostustoiminto.

Oppilas näkee kaikki lukujen sisällä olevat tehtävät. Oppilas voi tehdä tehtäviä niin monta kertaa kuin haluaa. Oikeat vastaukset näkyvät kahden yrityskerran jälkeen. Saksan kurssikirjoissa tehtävät löytyvät Übungen-luvuista.

Opettajan jakamat tehtävät löytyvät sisällysluettelo- eli oppikirjanäkymästä (1) luvuittain numeroina ja numero toimii linkkinä tehtäviin. Jaettuja tehtäviä voi tehdä yksi kerrallaan ja palauttaa, mutta vastauksia ei voi sen jälkeen korjata. Palauttamisen jälkeen oppilas näkee oikeat vastaukset automaattisesti korjautuvien tehtävien osalta.

Opettajan tärkeäksi mieltämät annetut tehtävät löytyvät puolestaan Tehtäväkokonaisuudet-välilehdeltä (2), ja niistä muodostuu myös pikalinkit oppilaan etusivulle. Annetut tehtävät tulee tehdä tehtäväkokonaisuus kerrallaan, ja lopuksi lähettää opettajalle arvioitavaksi. Lähetetyn tehtäväkokonaisuuden voi pyytää takaisin uudelleen tehtäväksi. Myös opettaja voi antaa tehtävän uudelleen tehtäväksi.

Video perehdyttää oppilaan kirjassa navigoimiseen sekä tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen vaihe vaiheelta.