Pikaohje opettajalle

Tälle sivulle on koottu keskeisimmät toiminnot kurssin aloittamisesta ja kirjan käytöstä. Kuvien numeropainikkeita klikkaamalla löydät lisätietoja tai uuden näkymän.

Laajemmat ohjeet löytyvät Opiq-alustan yhteydestä. Video-ohjeita löydät täältä, huomaa myös instructions in english.


Rekisteröityminen ja kirjautuminen alustalle

Kutsun saatuasi luo Opiq-tili kutsun ohjeen mukaan asettamalla salasana ja kirjaudu alustalle osoitteessa https://e-oppi.opiq.fi/Account/Login käyttäen Opiq-painiketta.

Vaihtoehtoisesti luo tili MPASS:lla. Tunnukset voi yhdistää myös jälkeenpäin klikkaamalla Opiqissa nimesi vieressä olevaa alasvetovalikkoa (oikea yläkulma)→ minun asetukseni → kirjautumistavat.


Kurssin luominen

Luomasi kurssit ilmestyvät etusivulle, johon pääset Tehtävät ja kurssit -painikkeella.


Oppilaiden lisääminen

Avaa luomasi kurssi klikkaamalla sen kantta ja jatka Asetukset-välilehdelle. Aktivoi ensin lisenssi ja lisää sen jälkeen oppilaat.

Asetukset-sivulta voit halutessasi lisätä kurssiin myös muita koulullesi tilattuja kirjoja Lisää oppimateriaali -painikkeella. Huomaa tällöin aktivoida molemmat lisenssit: Aktivoi toisen kirjan lisenssi sen jälkeen, kun kaikki oppilaat ovat jo liittyneet kurssille.

Voit lisätä oppilaat yksitellen Lisää tai muuta oppilaita -painikkeella. Alusta lähettää kutsun oppilaan sähköpostiin, jos oppilas ei ole aiemmin käyttänyt Opiqia. Oppilaalla kirja näkyy heti, kun hän on luonut tilin kutsun ohjeen mukaisesti. Käytä tätä tapaa, jos oppilaita on vähän.

Opiqissa jo olemassa olevan opetusryhmän voit lisätä ”Valitse olemassa olevista tai arkistoiduista listoista” painikkeella.

Jos uusia oppilaita on paljon, käytä silloin kurssille liittymiskoodia ja alla olevaa malliviestiä. Koodilla liittyessään oppilas tarvitsee lisäksi ensimmäisellä kerralla koulun koodin, jonka löydät Opiqista koulun asetukset -kohdasta. Koulun asetuksiin pääset klikkaamalla omaa nimeäsi oikeasta yläkulmasta. Täytä nämä kaksi koodia oheiseen viestiin, jonka jaat oppilaille.


Toimintoja digikirjassa

Kaikki kirjan sisäiset toiminnot näkyvät sekä opettajalle että oppilaalle.

Jos opettaja lisää kirjaan omaa aineistoa Lisää omaa materiaalia -toiminnolla, näkyy lisäys myös oppilaan kirjassa, mutta ei päinvastoin.

Tekstiin tehdyt värikorostukset ja kommentit ovat käyttäjätilikohtaisia, eli ne näkyvät vain käyttäjälle itselleen.

Kaikki muokkaustoiminnot ovat lisäksi kirjakohtaisia, eli ne näkyvät myös myöhemmin luoduilla kursseilla valmiina.

Tekoälyavusteinen Lisää aiheesta -toiminto näyttää sisältöjä samasta aiheesta eri oppikirjoissamme. Opiq+ -lisenssin haltijalla on linkkejä pitkin pääsy kaikkiin oppikirjoihin ja koko huikeaan monialaiseen maailmaan.

Digikirjassa voi navigoida selaimen takaisin-painikkeen ohella Opiqin omilla painikkeilla. Oikean yläkulman navigointipainikkeet näyttävät luettelon sekä luvusta että sen tehtävistä sekä pikapainikkeen esim. luvusta tehtäviin siirtymiseen ja päinvastoin. Nuolipainikkeilla pääset liikkumaan luvusta toiseen. Vasemman yläkulman vasemmalle osoittava nuoliväkänen vie aina hierarkiassa ylemmälle tasolle.


Tehtävät

Kirjassa on tehtäviä sekä lukujen sisällä teorian yhteydessä että opettajan tehtäväpinossa. Tehtäväpinon tehtävät näkyvät vain opettajalle, ja niitä voi jakaa oppilaan näkymään tai antaa tehtäväksi. Pääset kunkin luvun tehtäviin luvun nimen perässä olevasta numerosta.

Kirjanmerkki näkyy myös oppilaalle, joten sitä kannattaa käyttää.

Jaa oppilaille vai Anna tehtäviä?

Jaa tehtäviä -toiminnolla voit julkaista tehtävät nopeasti oppilaan nähtäville. Oppilas löytää jaetut tehtävät sisällysluettelonäkymästä luvuittain niiden lukumäärää osoittavasta numeropainikkeesta.

Oppilas voi tehdä, tallentaa ja lähettää tehtäviä yksi kerrallaan, mutta ei pääse muokkaamaan vastauksiaan sen jälkeen, kun on lähettänyt tehtävän opettajalle. Opettaja näkee pelkästään koonnin vastauksista sekä ryhmä- että oppilaskohtaisesti, mutta ei pääse tarkastelemaan yksittäisiä vastauksia. Oppilas näkee automaattisesti korjautuvien tehtävien oikeat vastaukset, kun on lähettänyt oman vastauksensa.

Käytä Anna tehtäviä -toimintoa niiden tehtävien kohdalla, joiden vastauksia haluat tarkastella, kommentoida ja/tai arvioida sekä lähettää uudelleen tehtäväksi korjaamista varten. Myös itse luomasi tehtävät annetaan ko. toiminnolla. Anna tehtäviä-toiminnolla annetuista tehtävistä tulee ilmoitus oppilaan etusivulle.

Samoja tehtäviä voi sekä antaa tehtäväksi että jakaa oppilaille.

VINKKI: Jaa kaikki tehtävät oppilaille, jotta he näkevät tehtävät ja voivat halutessaan tehdä niitä itsenäisesti. Luvun tehtävät jaettuasi etene seuraavaan lukuun yläkulman nuolipainikkeilla. Muodosta vain tärkeimmistä ja arvioitavista tehtävistä tehtäväkokonaisuuksia Anna tehtäviä -toiminnolla. Tämä selkeyttää jatkuvaa arviointia, kun kaikkia tehtäviä ei tarvitse käydä läpi. Huomaa, että voit koostaa tehtäväkokonaisuuksia eri lukujen tehtävistä.


Suoritukset

Oppilaan edistymistä voi seurata luvun sisäisten ja jaettujen tehtävien osalta Oppimateriaali-sivulla (sisällysluettelonäkymä) suodattamalla alasvetovalikkoon oppilaan nimen.

Annettuja tehtäväkokonaisuuksia voi tarkastella Tehtäväkokonaisuudet näkymässä, jossa niin ikään voi suodattaa näkymää oppilas kerrallaan. Tehtäväkokonaisuuksia voi arvioida ja oppilaan vastauksia kommentoida.

Tehtäväkokonaisuuksien arvioinnista löytyy video sekä lisätietoa laajemmista ohjeista kohdasta ”Tehtäväpalautusten tarkastelu ja arviointi”.

Oppilaan näkymä

Oppilas näkee kaikki lukujen sisällä olevat tehtävät. Opettajan jakamat tehtävät löytyvät sisällysluettelo- eli oppikirjanäkymästä luvuittain numeroina (numero toimii linkkinä tehtäviin). Opettajan tärkeäksi mieltämät annetut tehtävät löytyvät puolestaan Tehtäväkokonaisuudet-välilehdeltä, sekä niistä muodostuu myös pikalinkit oppilaan etusivulle. Jaettuja tehtäviä voi tehdä yksi kerrallaan ja palauttaa, mutta vastauksia ei voi sen jälkeen korjata. Annetut tehtävät tulee tehdä tehtäväkokonaisuus kerrallaan, ja lopuksi lähettää opettajalle arvioitavaksi. Lähetetyn tehtäväkokonaisuuden voi pyytää takaisin uudelleen tehtäväksi.