Resonanssia oppimiseen uudesta opetussuunnitelmasta

Sarjan tavoitteena on:

 • opiskelijan tukeminen kokonaisuuden hahmottamisessa
 • fysiikan kokeellisen luonteen esiin nostaminen
 • uuden opetussuunnitelman mukainen laaja-alaisen oppimisen tukeminen sekä
 • valmentaminen digitaaliseen ylioppilaskokeeseen ja korkea-asteen opintoihin.

Lähestymistapa oppimiseen on elämyksellinen ja kokeellinenAutenttista mittausdataa sekä ilmiöitä demonstroivia videoita on runsaasti sekä uusia ilmiöitä esiteltäessä että harjoitustehtävien yhteydessä. Simulaatioilla pyritään havainnollistamaan näkymättömiä luonnonilmiöitä. Teoria, simulaatiot, mittausdata ja videot luovat kokonaisuuden, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan yhteyksiä mallintamisen tasojen välillä.

Digitaalinen materiaali mahdollistaa tietolähteiden monipuolisen käytön ja oppimisprosessin ohjaamisen niin lähi- kuin etäopetuksessakin. Itsearvioinnit ja itsetarkistuvat tehtävät tarjoavat opiskelijalle välitöntä palautetta omasta osaamisestaan. Laaja-alaisen osaamisen taidot ovat luonteva osa oppimateriaalia, jotta opiskelijat hahmottavat kokonaisuuksia tehtävien ja monipuolisen teoriaosion kautta.

Aineiston ja datan analysointi fysiikalle ominaisilla tavoilla ohjelmistoja hyödyntäen korostuu. Tämä huomioidaan niin teoriaosioissa kuin tehtävävalikoimaa laajennettaessa. Tehtävät luokitellaan ylioppilaskokeen mukaisesti kolmelle tasolle:

 • automaattisesti tarkastuviin muistamista mittaaviin
 • monipuolisempaa analysointia ja käsitteiden soveltamista edellyttäviin sekä
 • aineistoihin perustuvaa luovaa lähestymistapaa edellyttäviin tehtäviin.

Julkaisuaikataulu

Julkaisemme sarjassa materiaalit kaikkiin lukion uuden opetussuunnitelman fysiikan moduuleihin (FY1–8) sekä erillisen kertausmateriaalin. Materiaaleja saa yhdistettyä helposti tarvitsemallasi tavalla erilaisia opintojaksoja varten. Kirjoihin voi käytön alkaessa kirjautua mm. Google tai MPASS-tunnuksilla.

 • Moduulien FY1 ja FY2 materiaalit ovat valmiita.
 • Valinnaisten moduulien FY3–FY8 materiaalien on tarkoitus valmistua vuosien 2021 ja 2022 aikana seuraavasti:
  • Resonanssit 3–5 keväällä 2021
  • Resonanssi 6 syksyllä 2021
  • Resonanssi 7 ja 8 keväällä 2022.
 • Kertausmateriaali Resonanssi ABI julkaistaan keväällä 2022.

Huomaathan, että näyteluvut sisältävät vain teorian yhteydessä olevia Testaa tietosi -tehtäviä. Muut tehtävät sijaitsevat opettajan tehtäväkokoelmassa, jotka opettaja pääsee näkemään kirjauduttuaan tunnuksilla alustalle.

Sarjan esittely

Jos haluat esittelyn mm. kirjan sisältämistä toiminnallisuuksista ja tehtävistä, voit varata kalentereistamme etäyhteydellä tapahtuvan esittelyn sinulle sopivana ajankohtana! 

Järjestämme esittelywebinaarin 9.2.2021 klo 15.30 – ilmoittaudu mukaan!