”Sähköinen kirja on tehnyt opiskelusta oivaltavaa”

Jokioisten Paanan koulun fysiikan ja matematiikan opettaja Ari Kinnunen muistelee vuoden takaista etäopiskeluun siirtymistä aikamoisena sekasortona. 

– Koska meillä ei ollut mitään käytäntöjä siitä, missä tehtävät oppilaille jaetaan, niin variaatioita oli lukuisia. Oppilaiden oli vaikea tietää, missä tehtävät ovat ja mihin ne pitää palauttaa. 

– Fysiikan opetuksessa ei tätä ongelmaa ollut, sillä sähköisessä oppikirjassa kaikki asiat löytyvät samasta paikasta: teoria, oppilastyöt ja tehtävät. 

Nyt kun etäopiskelu alkoi toisen kerran, kouluissa oltiin viisaampia ja myös valmiimpia. 

– Sähköinen oppikirja toimii kyllä etäopetuksessa loistavasti. Näen reaaliajassa, ovatko oppilaat tehneet tehtävät ja ovatko he ymmärtäneet opiskelemansa asian. Pystyn myös ajastamaan tuntikohtaisesti tehtävät, minkä ansiosta oppilaiden opiskelurytmi säilyy.  

– Olen saanut palautetta myös muilta e-Opin kirjoja käyttäviltä opettajilta, että sähköinen kirja kaikkine ominaisuuksineen oli viime kevään pelastus. Moni oli sitä mieltä, että ilman sähköistä kirjaa opetus ei olisi onnistunut. 

– Olen saanut palautetta myös muilta e-Opin kirjoja käyttäviltä opettajilta, että sähköinen kirja kaikkine ominaisuuksineen oli viime kevään pelastus.

Ari Kinnunen piti onnistuneesti etäopiskelun aikana myös fysiikan kokeet sähköisellä oppimisalustalla. 

– Koe oli auki 90 minuuttia ja sinä aikana se piti tehdä. Olen aikaisemminkin pitänyt kokeita, joissa saa hyödyntää omaa oppimispäiväkirjaa tai jopa nettiä, joten lunttaamismahdollisuus oli olematon. 

Sähköinen kirja ehdottomasti paras

Ari Kinnunen oli mukana tekemässä ja julkaisemassa ensimmäistä e-Opin yläkoulun fysiikan sähköistä oppikirjaa vuonna 2013. Siitä lähtien hän on myös opettanut sähköisestä oppikirjasta. 

– Ensimmäisinä vuosina kyselin oppilaita, että mitä mieltä he ovat sähköisestä oppikirjasta ja palaute oli aina positiivista. Sitten lakkasin kyselemästä, sillä enää se ei ole mikään uusi juttu. 

– Itse en enää vaihtaisi painettuun kirjaan. Niin paljon monipuolisemmin sähköinen kirja palvelee. 

Kinnunen kuvailee isoa muutosta, jonka sähköinen oppikirja toi opetukseen ja oppimiseen. 

– Aikaisemmin käytin kaksoistunnista ensimmäisen osan asioiden selittämiseen ja oppilaat tekivät muistiinpanoja vihkoonsa. Toisella tunnilla pääsimme tekemään tehtäviä. Nyt oppilaat lukevat etukäteen teoriaosuuden kotona ja me pystymme tekemään tehtäviä ja oppimaan kokeilemalla asioita. 

– Opiskelusta on nyt kokeellista ja soveltavaa, eikä muistiinpanojen kirjoittamista vihkoon. Oppilaiden omat oppimispäiväkirjat samassa oppimisalustassa tukevat oivaltamista. 

– Data ei valehtele. Se kertoo todella nopeasti tosiasiat. Esimerkiksi kokeen jälkeen minulla on tunnin päästä kaikki korjattuna ja arvosteltuna, Ari Kinnunen kuvailee.

Data ohjaa opetusta

Sähköinen oppimisalusta tuottaa opettajalle paljon nopeaa tietoa, jonka pohjalta opettaja pystyy tekemään johtopäätöksiä oppilaiden osaamisesta ja mahdollisesta lisäopetuksesta. 

– Data ei valehtele. Se kertoo todella nopeasti tosiasiat. Esimerkiksi kokeen jälkeen minulla on usein tunnin päästä kaikki korjattuna ja arvosteltuna, Ari Kinnunen kuvailee.

Fysiikan opettajana Kinnunen tuo esille myös oppimisen turvallisuusnäkökulman, mikä korostuu erityisesti etäopiskelussa ja kotona suoritettavissa työkokeissa.

– Meillä on käytössä PHET-virtuaalilaboratorio, jossa erilaisten oppilastöiden tekeminen on myös kotioloissa mahdollista ja turvallista.