Alakoulun musiikki

Muusa on sähköinen oppikirja, joka sisältää luokka-asteiden 3–6 oppilaille laajan kokonaisuuden musiikin teoriaa ja historiaa. Se vie nuotinluvun ja musiikin peruskäsitteiden ääreen. Sähköinen musiikin oppikirja sisältää erilaisia interaktiivisia tehtäviä, joissa on mukana ääntä ja kuvaa. Oppiminen tapahtuu lukien, kuunnellen, katsellen, tutkien ja itse tehden. Toisin kuin perinteinen musiikin oppikirja, Muusa ei ole sidoksissa tiettyyn laulustoon, vaan sen ohessa voi käyttää mitä tahansa laulustoa.

Muusa on sisällöltään niin laaja, että sitä voi käyttää myös yläkoulun musiikin opetuksessa.

Kirjasarjan kirjat

Muusa: Matka musiikkiin