Alakoulun ruotsi

Min Grej 1 on ensimmäinen osa kirjasarjasta, joka jatkuu yläkoulun ruotsina. Sen tavoitteena on tukea oppilaiden itsenäistä ruotsin kielen oppimista ja opetuksen eriyttämistä. Sähköiseen oppikirjaan on sisällytetty kappaleiden äänitallenteet, joihin oppilaan on helppo palata itsenäisesti. Kirja sisältää kattavasti tehtäviä ja auttaa korjaamaan ja pisteyttämään niitä. Tämän ansiosta opettajan aikaa vapautuu yksittäisten oppilaiden tukemiseen. Kirjassa oppilaita ohjataan laajentamaan aihepiirin sanastoa Quizlet-tehtävillä ja internetistä löytyvillä sanastoilla. Kirjassa on kattavat sanastot kuhunkin kappaleeseen. Kielioppitehtävissä hyödynnetään päättelyyn perustuvaa oppimistapaa.

Kirjasarjan kirjat

Peruskoulun eRuotsi: Min Grej 1